« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Ministerstvo obrany vydává veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Sokolnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo obrany vydává veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Sokolnice
M i n is t e r s tvo o b ra n y – s e kc e d o zo r u a kon t r o ly
o d b o r s t á t n í h o d o z o r u
<br> o d d ě l e n í s t á t n í h o d o z o r u B r n o
Svatoplukova 84,662 10 Brno datová schránka x2d4xnx
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše čj.: Dle rozdělovníku
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Mobil: XXX XXX XXX
E-mail: hosteran@army.cz
<br> Datum:.června 2018
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo obrany (dále jen „úřad“) podle § 37 odst.1 ve spojení s ustanovením § 43
zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o civilním letectví“) zřizuje ochranná pásma leteckých pozemních zařízení-
radiolokátoru Sokolnice <.>
<br> Specifikace leteckého pozemního zařízení:
Legislativní statut: Radiolokátor Sokolnice
Nadmořská výška okolního terénu: - m Bpv
Výška spodní hrany primárního radaru: 330,92 m Bpv
Kraj: Jihomoravský (3115)
Obec: Hostěrádky–Rešov (593052)
Katastrální území: Hostěrádky (645702)
Parcelní číslo: st.485
Souřadnice točné osy radaru:
<br> Souřadnicový systém
WGS84 (G873) S-J TSK
<br> B L Y X
49° 07’ 08,31” 16° 45’ 44,56” 587 868,23 1 170 370,21
<br>
Seznam použitých zkratek:
<br> OP - ochranné pásmo
LPZ - letecké pozemní zařízení
OVL SDK MO - odbor vojenského letectví,sekce dozoru a kontroly ministerstva obrany
<br> AIP - letecká informační příručka
m Bpv - metrů,výškový systém Baltský po vyrovnání
ORP - obec s rozšířenou působností
<br>
<br> 2
<br> Podle ustanovení § 171 a následující,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
řád“),vydává úřad návrh na opatření obecné povahy (dále jen „návrh“),kterým se stanoví:
<br>
Článek I <.>
<br>
„ Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiokomunikačního zařízení)“
<br>
Ochranné pásmo (podle § 37 odst.2 písm.b) zákona o civilním letectví se dotýká zařízení <,>
které je situováno cca 1200 m jižně od o...

Načteno

edesky.cz/d/2139907

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz