« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 9: Revokace usnesení z 12. zasedání ZMČ konaného dne 26. 4. 2017 – pozemky u kapličky, změna správní hranice MČ Brno-Jundrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 9: Revokace usnesení z 12. zasedání ZMČ konaného dne 26. 4. 2017 – pozemky u kapličky, změna správní hranice MČ Brno-Jundrov
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 9
<br> Revokace usnesení z 12.zasedání ZMČ konaného dne 26.4.2017 – pozemky u kapličky <,>
změna správní hranice MČ Brno-Jundrov
<br> Obsah:
<br> Na 12.řádném zasedání ZMČ Brno-Jundrov byl odsouhlasen záměr posunutí hranice mezi MČ
Brno-Jundrov a MČ Brno- Žabovřesky tak,aby pozemky p.č.5037/1,5037/5,5037/6 a 5038,k.ú <.>
Žabovřesky patřily do správního území MČ Brno-Jundrov.Kromě p.č.5038 (kaple) se jedná o
pozemky plnící funkci veřejné zeleně.Aby správní hranice mohla být posunuta tak,aby tvořila
jeden funkční celek s jundrovským správním územím,je XXXXX do souhlasu ZMČ zahrnout ještě
další pozemky,a to: část pozemku p.č.4889/17,a pozemky p.č.4889/18,4889/19,které slouží
jako ostatní komunikace a část p.č.28/1 – vodní tok (řeka Svratka).Pozemky p.č.4889/17 a
28/1 byly již rozděleny GP č.2903-107/2017 Ing.Dagmar Kotlaříkové (zatím nezapsaným do KN)
a byly utvořeny nové pozemky p.č.28/14 a p.č.4889/48 <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Jundrov
<br> r e v o k u j e
<br> záměr posunutí správní hranice mezi MČ Brno-Jundrov a MČ Brno-Žabovřesky tak,aby níže
uvedené pozemky patřily do správního území MČ Brno-Jundrov.Jedná se o pozemky v k.ú <.>
Žabovřesky:
- p.č.28/14 – vodní plocha,tok přirozený,dle GP č.2903-107/2017 <,>
- p.č.4889/48 – ostatní plocha,ostatní komunikace,dle GP č.2903-107/2017 <,>
- p.č.4889/18 a p.č.4889/19 – ostatní plocha,ostatní komunikace <,>
- p.č.5037/1,p.č.5037/5,p.č.5037/6 – ostatní plocha,zeleň <,>
- p.č.5038 – zastavěná plocha a nádvoří <.>
<br>
<br>
Přílohy:
- geometrický plán pro rozdělení pozemků 4889/17 a 28/1
- mapa území,kterého se týká posunutí správní hranice
- výpis usnesení z 12.zasedání ZMČ
<br>
<br>
V Brně dne 27.6.2018
<br>
Zpracovala: Předkládá:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,tajemnice ÚMČ ...

Načteno

edesky.cz/d/2104405

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz