« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - RMB vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku ŠJ Horní 16

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RMB vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku ŠJ Horní 16
Rada města Brna vyhlašuje konkurzní řízení,podle § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na obsazení místa
<br> ředitel/ka Školní jídelny Brno,Horní 16,příspěvková organizace
<br>
<br> Předpoklady pro výkon pozice ředitele/ky školní jídelny:
<br>  vzdělání – minimálně střední hotelová škola,střední ekonomická škola + kurz pro vedoucí
provozní jednotky,střední ekonomická škola – obor společné stravování,dietní sestra
<br> nebo jiný příbuzný obor s maturitou,případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru
<br>  minimálně 5 let praxe v oboru
<br>  občanská a morální bezúhonnost
<br>  organizační a řídící schopnosti
<br>  znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak
souvisejících právních předpisů
<br>  dobrý zdravotní stav
<br>  zkušenosti s řízením provozu výhodou
<br>
Náležitosti písemné přihlášky:
<br> název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost <,>
<br> místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp <.>
<br> e-mail) a podpis <.>
<br>
<br> K přihlášce je nutné přiložit:
<br>  ověřené kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br>  ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe,včetně funkčního
zařazení <,>
<br>  strukturovaný životopis <,>
<br>  originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad
o jeho vyžádání <,>
<br>  koncepci rozvoje školní jídelny (max.rozsah 2 strany strojopisu) <,>
<br>  originál,popř.ověřenou kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice
ředitele/ky (ne starší 3 měsíců) <,>
<br>  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Předpokládaný nástup: 1.8.2018
<br>
<br>
<br> Přihlášku s u...

Načteno

edesky.cz/d/2102822

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz