« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–JUNDROV
<br> 637 00 Brno,Veslařská 56
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části Brno – Jundrov
za rok 2017
<br>
<br> Rada MČ Brno – Jundrov projednala na své 88.schůzi,konané dne 4.6.2018 <,>
návrh závěrečného účtu MČ Brno – Jundrov za rok 2017 – vyúčtování hospodaření a
finanční vypořádání <.>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu MČ Brno – Jundrov za rok 2017 :
<br>
1.Plnění rozpočtu
2.Finanční vypořádání transferů a dotací
3.Hospodaření příspěvkových organizací
4.Plnění vedlejší hospodářské činnosti
5.Tvorba a využití fondů
6.Zpráva o výsledku hospodaření
<br> Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M
Příloha č.2 – Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části
Příloha č.3 – Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
k 31.12.2017
<br>
V souladu s ustanovením § 17 odst.6 zák.č.250/2000 Sb.v platném znění mohou
občané uplatnit své připomínky k závěrečnému účtu buď písemně do 27.6.2018
nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Jundrov,konaném dne
27.6.2018 <.>
<br> Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři č.9 ÚMČ Brno-Jundrov <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starostka MČ Brno – Jundrov
<br>
<br>
Vyvěšeno: 11.6.2018 Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/2079459

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz