« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

rLicence: MBMC (mbmo M)
<br> UCS: 4499278512 NS: 4499278512
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 i 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) f_Rok.<.> “NI—čsl-.lČ-CW.<.> <.>
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Statutární město Brno
<br> Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno
<br> Městská část Brno - Jundrov MČ Brno — Jundrov
<br> XCRGBA TA / 514.(09022017 13:04 / 201 702091648) OOOOAL V06MR3
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> ext
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 910 000,00 1 693 000,00 1 693 390,00 88,66 100,02 0000 1341 Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 152 537,00 101,69 101,69 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 2 925,00 146,25 146,25 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 59 060,00 98,43 98,43 ' 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 27 000,00 26 418,00 176,12 97,84 0000 1361 Správní poplatky 400 000,00 523 000,00 535 536,00 133,88 102,40 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeobpoklspravy SR 126 364,00 126 364,00.******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu „$,—WW 1 794 000,00 1 794 000,00 1 794 000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinvpřijaté transfery ze st.rozpočtu £ “311,30 ÁPĚN 489 400,00 489 400,00 “***“ 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ©) “: 140 000,00 140 000,00 “***“ 100,00 0000.<.> -' Bez ODPA._.\\ 4 331 000,00 5 004 764,00 “5 01.9 630,00 115,90 100,30 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků „ m9- 500 000,00 500 000,00 491 491,00 98,30 98,30 1019.' Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo,500 000,00 500 000,00 491 491,00 98,30 98,30 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené,©“ 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 '2-122.' Sběr a zpracování druhotných surovin 3 000,00 ' 3 000,00 _ 0,00 “0,00 3349 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 12 000,00 11 154,90 37,18 92,96
<br> 04.04.2018 08:46:50
<br> Zpracováno systémem GiNiS Standard- UCR GORDiC 3,001.s r.0 <.>
<br> strana 1715
<br> _Licence: MBMC (mbmc M)
<br> |.Rozeočrovg PŘÍJMY
<br> XCRGBA 1.4 / 19114 (09022017 13:04 / 201702091648)
<br> 0000AL VOBMRS
<br>,36680 626,32
<br> 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za ůč.prodeje) 90 000,00 129 510,90 “***“ 143,90 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 30 000,00 102 000,00 140-665,80.“468,89 137,91 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 63 000,00 63 000,00 54 950,00 87,22 87,22 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 - Dstatni záležitosti kultury,církvía sdě|.prostř,78 000,00 78 000,00 54 950,00 - 7 70,45“ 70.45 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 112 999,50 62,78 62,78 2132 Přijmy z pronajmu ost.nemovit.a jejich částí 850 000,00 850 000,00 942 037,14 110,83 110,83 Nebytové hospodářství - 1 030 000,00- 1 030 000,00 1 “055 036,64 102,43 102,43 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků 60 000,00 71 000,00 70 147,20 116,91 98,80 2132 Přijmy z pronajmu ost.nemovit.a jejich části 5 000,00 17 000,00 16 159,50 323,19 95,06 2212 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 27 000,00 2 450,00 4,90 9,07 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 27 000,00 26 494,00 “***“ 98,13 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 2 308,00 23,08 23,08 Činnost místní správy 125 000,00,152 000,00 117 558,70 94,05 77,34 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 045,24 34,84 34,84 Obecné'přijmy-a-výdajez finančních operací 3 000,00 _ 3 000,00.1 045,24 34,84 <.>,34,84 4131 Převody z vlastfondů hospodářské(podnikat.)činnos 4 600 000,00 12 321 983,00 10 854 442,00 235,97 88,09 4133 Převody z vlastních rezerv.fondů (jiných než 088) 3 906 000,00 nwm *mm 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 356 004,00 “***“ “***“ 4137 Převody mezi statutár.městy a jejich měst.obvody 16 681 000,00 19 613 000,00 19 612 834,00 117,58 100,00 4138 Převody z vlastní pokladny 796 398,00 mw“ 4444195; 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 154 948,32 mmm „Mm 21 281 000,00“ “31 934 983,00
<br> gezeeóéroy„„„
<br> Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> j."Ítf'ááž-dáoš'ód'
<br> 3880774700 '
<br> 04.04.2018 08:4 6:50
<br> Zpracováno systémem GiNiS Standard - UCR GORDiC spot.s r.0 <.>
<br> strana 2 7 16
<br> „Licence: MBMC (mbmo M)
<br> "“ ROZPOČTOVÉ VÝPNE.<.> <.>
<br> gra a
<br> XCRGEA1A /B1A (09022017 13:04 f201702091648)
<br> 0000/1 L V06MR3
<br> 1019 5169 Nakup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo “1 “000,00 1 000,00 -.0,00 0,00 2212 5169 Nákup ostatnich služeb 600 000,00 600 000,00 547 999,94 91,33 91,33 2212 5171 Opravy a udržování 776 000,00 776 000,00 23 716,00 3,06 3,06 2212 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 569,00 0,06 0,35 2212 ' ' ' _ Silnice 2 330 000,00 1 537 000,00 572 204,94.24,50 ' ' 37,23 2219 5139 Nakup materialu j.n.15 000,00 15 000,00 4 220,00 28,13 28,...

Načteno

edesky.cz/d/2079457

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz