« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Autorská zpráva - studie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Autorská zpráva - studie

STUDIE – KONEČNÁ OPTÁTOVA
<br> AUTORSKÁ ZPRÁVA
<br>
<br>
celkové řešení
<br>
Řešené území se nachází na konci ulice Optátova v místě autobusové točny.Cílem studie je prověřit potenciál
tohoto místa a nabídnout optimální řešení.Návrh má snahu vytvořit kvalitní veřejný prostor pro občany,který je
kompromisem mezi jeho technickou náplní (odstavné parkoviště a konečná autobusu) a společenským významem
(setkávání sousedů,nákup tiskovin a občerstvení,posezení a povídání při čekání na autobus).Návrh lze realizovat jako
dílčí stavební řešení,které musí být koordinovány do jednotného celku <.>
<br>
dopravní řešení
<br>
Stávající dopravní řešení neodpovídá současným požadavkům.Hlavními prvky dopravního řešení jsou konečná
stanice autobusu a parkoviště soukromých osobních aut.Provoz autobusů musí být zachován v nezbytném rozsahu dle
požadavků Dopravního podniku.Vhodným uspořádáním parkoviště je možné navýšit počet odstavných stání,v návrhu je
navýšen počet z 27 na 32.V dalším stupni dopravního řešení bude prověřen především bezkonfliktní provoz autobusů a
osobních aut,kdy dochází ke směšování provozu profesionálních řidičů a veřejnosti <.>
<br>
inženýrské sítě
<br>
V souvislosti s umístěním zastávkového přístřešku se uvažuje o přeložce vodovodního potrubí,kanalizace,vedení
zemního elektrického kabelu,zemního vedení kabelu veřejného osvětlení a středotlakého vedení plynu <.>
<br>
veřejný prostor
<br>
Návrh prověřuje v maximální míře rozvoj veřejného prostoru a jeho základních funkcí.V souvislosti se zastávkou
autobusu budou upraveny nástupní obrubníky.Chodníky budou upraveny do jedné úrovně a předlážděny jedním vhodným
materiálem.Terén v místě stávajících schodů bude snížen cca o 1m.Tím bude chodník od ulice Dubová bezbariérově
napojen na zastávku.Vhodné technické řešení na západní fasádě domu v soukromém vlastnictví bude navrženo v dalších
stupních dokumentace.Opěrná stěna svahu může být zpracována jako betonové sedací stupně a v maximální míře
zatravněna.Na vzniklém prostranství bude vysazen strom <.>
<br>
mobiliář
<br>
Hlavním prvkem mobiliáře je zastávkový přístřešek,který obsahuje zázemí pro řidiče autobusů (WC,umývárnu a
šatnu) a veřejný zastřešený prostor pro cestující.Součástí přístřešku musí být minimálně kryté posezení,odpadkové
koše,označník,informace o odjezdech autobusů,automat na prodej jízdenek a nástěnka ÚMČ.Přístřešek musí být
zhotoven z omyvatelných materiálů,musí být umožněn jeho úklid,bezvadný provoz a musí být vhodně osvětlen v nočních
hodinách.Přístřešek může obsahovat prodejnu tiskovin nebo občerstvení.Z hlediska architektonického provedení
přístřešku studie navrhuje dvě možná řešení <.>
<br> První varianta počítá s osazením vybraného typového přístřešku dle katalogu Dopravního podniku.Druhá
varianta nabízí atypické řešení se svébytným architektonickým řešením,které vytváří pro mobiliář městské části svůj
osobitý výraz.Toto řešení umisťuje zázemí pro řidiče a prodejnu do jednoho objemu.Krytou veřejnou část pod přečnívající
střechou potom ponechává otevřenou a volně přístupnou.Oblý tvar byl navržen kvůli přirozenějšímu a bezkonfliktnímu
začlenění do stávajícího prostředí <.>
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2063491

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz