« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - SMB vyhlašuje nabídkové řízení na prodej domu Štefánikova 66a s pozemkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SMB vyhlašuje nabídkové řízení na prodej domu Štefánikova 66a s pozemkem

Č.j.MMB/0218490/2018
<br> Statutární město Brno
<br> vyhlašuje nabídkové řízení na prodej pozemku p.č.383/5 včetně stavby č.pop.600,Stefánikova 66a a pozemku p.č.383/6 V k.ú.Ponava
<br> Jedná se o pozemek p.č.383/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2,jehož součástí je rodinný dům Stefánikova 600/66a a pozemek p.č.383/6 — ostatní plocha o výměře 141 m2,vše v Brně,k.ú.Ponava <.>
<br> Minimální kupní cena nemovitostí činí 3200000,— Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy <.>
<br> Na Maj etkovém odboru MMB,Malinovského nám.3,Brno,dv.č.212 nebo na internetových stránkách www.brno.cz v části „Nabídka majetku města“ lze získat memorandum s dalšími informacemi a podmínkami k předložení nabidky <.>
<br> Zájemci předají svou nabídku osobně na Magistrát města Brna,Majetkový odbor,Brno,Malinovského náměstí 3,2.patro,dv.č.216 nebo 217 dne 6.8.2018 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 8.8.2018 od 9:00 do 15:00 hodin nebo dne 10.8.2018 od 9:00 do 12:00 hodin.Mimo uvedené termíny není předání nabídky možné.K později doručeným nabídkám nebude přihlíženo <.>
<br> Jako projev vážného zájmu o koupi předmětného pozemku je požadováno složení kauce ve výši 320 000- Kč a uzavření smlouvy o složení a užití kauce.' "—
<br> Prohlídka objektu Štefánikova 66a se koná dne 11.7.2018 v 14:00 hodin na místě samém <.>
<br> Případné další informace podá na Maj etkovém odboru Magistrátu města Brna:
<br> Mgr.Lenka lngrová,tel.542 173 041; e—mail: ingrovalenka©bmocz
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX; e-mail: rackovairenaíčbbmocz
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX ; e—mail: frimmelovarenataábbmo.cz
<br> f? smmmmmew „Š,; Gtsrw„ " ;; _,/ ř.„ * XXX alínov mama emar: zf/ € ; » XXX-XXX— X
<br> Mgr.Bagmar Baborovská vedoucí Majětkového odboru MMB

Načteno

edesky.cz/d/2054625

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz