« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Záměr č.j. MMB/0225090/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.j. MMB/0225090/2018

č.j.MMB/0225090/2018/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej p.č.997/17 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 31 m²,k.ú.Kohoutovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.prodej pozemku p.č.1666/20 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 18 m² a pozemku p.č.2472/2 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 20 m²,oba k.ú.Starý Lískovec (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 3.prodej p.č.649 - zastavěná plocha a nádvoří,společný dvůr,o výměře 45 m²,v k.ú.Tuřany (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) 4.prodej - části pozemku p.č.2/4 - ostatní plocha,zeleň o výměře 179 m²,oddělené geometrickým plánem č.1211-96/2017 a označené jako pozemek p.č.2/5 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 179 m².- části pozemku p.č.700/1 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 77 m²,oddělené geometrickým plánem č.1211-96/2017 a označené jako pozemek p.č.700/3 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 77 m²,- dvou částí pozemku p.č.700/2 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o souhrnné výměře 793 m²,kdy jedna část tohoto pozemku byla oddělena geometrickým plánem č.1211-96/2017 a označena jako pozemek p.č.700/4 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 766 m² a druhá část tohoto pozemku byla oddělena geometrickým plánem č.1211- 96/2017 a označena jako pozemek p.č.700/5 - ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 27 m²,vše v k.ú.Trnitá č.j.MMB/0225090/2018/Vich 2 č.j.MMB/0225090/2018/Vich 3 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz) 5.prodej pozemku p.č.3097/1 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 570 m² a pozemku p.č.3097/2 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 31 m²,oba v k.ú.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.2587,tel.542173165,e-mail: vinterova.petra@brno.cz) č.j.MMB/0225090/2018/Vich 4 6.prodej části pozemku p.č.861/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 12 m²,v k.ú.Zábrdovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Frimmelová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173085,e-mail: frimmelova.renata@brno.cz) 7.pacht části pozemku p.č.2972/1 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 59 m²,v k.ú.Slatina (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) č.j.MMB/0225090/2018/Vich 5 8.prodej pozemku p.č.910/8 - zahrada,o výměře 45 m² v k.ú.Chrlice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) 9.směna - p.č.76/1 - orná půda,o výměře 4.965 m²,- p.č.76/6 - orná půda,o výměře 1.994 m²,- p.č.76/8 - orná půda,o výměře 4.667 m²,- p.č.76/9 - ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 1.731 m²,- p.č.76/11 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1.645 m²,- p.č.76/14 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 2.044 m²,- p.č.76/39 - orná půda,o výměře 344 m²,- p.č.76/44 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 144 m²,- p.č.76/49 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 150 m²,- p.č.76/60 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 82 m²,- p.č.76/76 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 321 m²,- p.č.76/78 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 300 m²,- p.č.76/84 - orná půda o výměře 390 m²,- p.č.1450/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 604 m²,- p.č.1450/2 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 67 m² - p.č.1450/3 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 489 m² - p.č.1450/4 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 145 m² - p.č.1466/34 - orná půda,o výměře 12 m²,vše k.ú.Brněnské Ivanovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinov...

Načteno

edesky.cz/d/2054624

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz