« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Záměr č.j. MMB/0213519/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.j. MMB/0213519/2018

č.j.MMB/0213519/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem jsou prostor sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace,se sídlem Zahradníkova 494/2 <,>
<br> Brno:
<br> 1.v objektu budovy č.pop.494,občanská vybavenost,která je součástí pozemku parcelní
č.1050/1 vše v k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 4.nadzemním podlaží <,>
<br> za účelem provozování zdravotnického zařízení – interní ambulance <.>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plochy: místnost F123 – o výměře 18,60 m
2
<br> místnost F126 – o výměře 13,19 m
2
<br>
vedlejší plochy: místnost F124 – o výměře 1,54 m
2
<br>
místnost F125 – o výměře 0,97 m
2
<br>
místnost F112 – o výměře 0,90 m
2
<br>
WC pacienti,čekárna (poměrná část) – o výměře 10,00 m
2
<br>
<br>
Celková plocha: 31,79 m
2
hlavní plochy a 13,41
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy
<br> Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve
<br> od 1.8.2018 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu <.>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
<br>
za vedlejší plochy za XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br> Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých
<br> prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých
<br> nákladech na společné prostory a přilehlého přístupového chodníku.O výši úhrady těchto
<br> nákladů je nájemce povinen uzavřít samostatnou smlouvu se Sdružením zdravotnických
<br> zařízení II Brno,p.o <.>,a to do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o nájmu prostor
<br> sloužících podnikání <.>
<br> Provozní doba polikliniky: pouze v pracovní dny.V sobotu,neděli a ve dnech pracovního
<br> volna a klidu je poliklinika uzavřena <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat nabídky písemně na Magistrátu města Brna <,>
<br> Odbor zdraví,Dominikánské náměstí č.3,601 67 XXXX do XX dnů ode dne data zveřejnění
<br> tohoto záměru <.>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0213519/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemků:
- část p.č.6991/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 1 m²
<br> - část p.č.7366/42 ostatní plocha,zeleň,o výměře 0,43 m²
<br> - část p.č.7366/49 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 14 m²
<br> - část p.č.7366/51 ostatní plocha,zeleň,o výměře 18 m²
<br> vše v k.ú.Bystrc
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br> 3.prodej id.39/64 pozemků:- p.č.3548,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 388 m² <,>
jehož součástí je budova č.pop.318,bydlení,p.č.3549 zahrada,o výměře 172 m²,vše
<br> v k.ú.Černá Pole
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.2587 <,>
<br> tel.542173165,e-mail: vinterova.petra@brno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.č.3915 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 151 m²,k.ú.Královo
Pole
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br> 5.prodej pozemků
- p.č.3993/3 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 220 m²
<br> - p.č.3996/1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 43 m²
<br> - p.č.3996/2 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 51 m²
<br> - p.č.3996/4 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 139 m²
<br> - p.č.3996/5 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 101 m²
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0213519/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> - p.č.3997/1 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 135 m²
<br> - p.č.3997/3 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 140 m²
<br> - p.č.4003 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 25 m²
<br> - p.č.4004/1 trvalý travní porost,o výměře 472 m²
<br> - p.č.4004/2 trvalý travní porost,o výměře 224 m²
<br> - p.č.4006 ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha,o výměře 314 m²
<br> vše v k.ú.Bystrc
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br>
<br> 6.prodej pozemků p.č.383/5 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 144 m²,jehož součástí je
stavba č.pop...

Načteno

edesky.cz/d/2034636

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz