« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Záměr č.j. MMB/0185382/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.j. MMB/0185382/2018

č.j.MMB/0185382/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem pozemku p.č.89 0 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 30 m² v k.ú <.>
Židenice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 2.pronájem pozemků p.č.2 3 /1 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 5 9 m² a p.č.2 3 /5
zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 50 m² v k.ú.Líšeň
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 3.pacht části pozemku p.č.3189/1 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře m² a části
pozemku p.č.1 /1 orná půda,o výměře 2 1 m² v k.ú.Líšeň
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0185382/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 4.prodej pozemků
- p.č.0 /2 ostatní plocha,zeleň,o výměře 13 m²
<br> - p.č.09/2 ostatní plocha,zeleň,o výměře 28 m²
<br> - p.č.11/3 ostatní plocha,zeleň,o výměře 9 m²
<br> v k.ú.Židenice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 5.směna pozemků p.č.15 1 trvalý travní porost,o výměře 58 m² a p.č.15 trvalý travní
porost,o výměře m² v k.ú.Jundrov
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 6.pronájem pozemků p.č.98 o výměře 23 m² a p.č.988/1 o výměře 23 m² v k.ú.Štýřice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ingrová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216 <,>
<br> tel.542173041,e-mail: ingrova.lenka@brno.cz)
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2018-05-03T12:39:10+0200
RNDr.XXX XXXXXXXXX XdXXXffeXXddXbfXXXXXXeXXXXXXXXXXXXXXXfXf

Načteno

edesky.cz/d/1955619

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz