« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení na prodej RD v obci Valtice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM vyhlašuje výběrové řízení na prodej RD v obci Valtice

Vyv sil:
<br> ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
odbor OP B eclav
<br> nám.T.G.M.3,690 15 B eclav
<br>
vyhlašuje výb rové ízení
<.> BBV/12/2018
<br> o nejvhodn jší nabídku na koupi nemovité v ci:
<br>
rodinný d m.p.364 s garáží
ulice Petra Bezru e,Valtice
<br> na pozemku parc.<.> 434
zastav ná plocha a nádvo í
<br> o vým e 262 m2 <,>
v katastrálním území Valtice
<br>
Minimální kupní cena
<br> 2 820 000,00 K
<br>
Termín podání nabídek
do 29.5.2018,8:30 hod <.>
<br>
Prohlídka domu:
<br> 9.5.2018,10:00 – 10:30 hod <.>
16.5.2018,13:00 – 13:30 hod <.>
<br>
Bližší informace: www.uzsvm.cz
<br> Telefon: 519 311 578
<br> 1/2
<br> Sv sil:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyv sil:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/2
<br> Sv sil:

Načteno

edesky.cz/d/1955616

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz