« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MČ Brno-Jundrov zveřejňuje záměr pronajmout šachovému spolku Jezdci Jundrov, pobočný spolek, nebytový prostor-zasedací místnost v budově Veslařská 56

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MČ Brno-Jundrov zveřejňuje záměr pronajmout šachovému spolku Jezdci Jundrov, pobočný spolek, nebytový prostor-zasedací místnost v budově Veslařská 56

Veslařská 56,637 00 Brno
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
městská část Brno-Jundrov
<br> zveřejňuje v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Jundrov <,>
<br>
pronajmout šachovému spolku JEZDCI JUNDROV,pobočný spolek <,>
nebytový prostor-zasedací místnost
<br>
v budově radnice ÚMČ Brno-Jundrov,Veslařská č.56
<br>
Jedná se o nebytový prostor nacházející se v 1.patře objektu ÚMČ Brno-Jundrov <,>
které jsou tvořeny:
<br>  Zasedací místnost
<br>  Chodba
<br>  WC
<br>
<br> V místnostech je zavedena elektřina a voda.Technický stav dobrý <.>
<br>
Podmínky pronájmu NP:
<br>
<br>  budoucí nájemce nebude vykonávat v pronajatém nebytovém prostoru činnost
obtěžující okolí hlukem či pachem
<br>  cena pronájmu je min.500,- Kč/měsíc
<br>  náklady spojené s užíváním nebytových prostor (el.energie,voda,vytápění <,>
odvoz odpadků) je stanovena paušální částkou 400,-Kč/měsíc + DPH)
<br>  doba trvání nájemního vztahu: doba určitá 1.9.2018 do 30.6.2019,pouze ve
čtvrtek 17:00-22:15 hod.a neděli (maximálně 12 nedělí) od 9:30-15:30 hod <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen RMČ Brno-Jundrov na její schůzi dne 23.4.2018 <.>
Své připomínky,náměty k uvedenému záměru a zájem o pronájem mohou občané
zasílat na podatelnu Úřadu MČ Brno-Jundrov,Veslařská 56,637 00 do 15 dnů ode
dne vyvěšení tohoto záměru <.>
Případné dotazy zodpoví Bc.XXXX XXXXXXXXX,správa majetku,tel.XXX XXX XXX <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Brně dne ………….XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka MČ Brno-Jundrov

Načteno

edesky.cz/d/1875716

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz