« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává veřejnou vyhláškou oznámení o termínech zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj vydává veřejnou vyhláškou oznámení o termínech zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí na rok 2018

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 2216519/18/3000-11460-705400
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 13:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
pátek od 8:00 do 13:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.2091815/18/3000-11460-705400 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/1856553

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz