« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Maloměřice a Obrany - Zamery obce prodat smenit darovat pronajmout hmotny nemovity majetek  (196.6 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Maloměřice a Obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 (196.6 KB)

č.j.MMB/0160781/2018 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br>
V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostor sloužící k podnikání v objektu zdravotnického zařízení Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno,p.o.se sídlem Zahradníkova 2/8,Brno:
<br> 1.v objektu budovy č.pop.321,občanská vybavenost – nemovitá kulturní památka,která
je součástí pozemku parcelní č.1043 vše v k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město <,>
ve 4.nadzemním podlaží,za účelem provozování zdravotnického zařízení – chirurgické
ambulance <.>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plochy: místnost E-26 – o výměře 16,83 m
<br> 2
<br>
místnost E-27 – o výměře 27,11 m
2
<br>
<br> vedlejší plochy: místnost E-25 – o výměře 15,90 m
2
<br>
podíl na užívání čekárny o výměře 8,00 m
2
<br>
<br> místnost E-89 podíl na užívání WC o výměře 3,10 m
2
<br>
<br> Celková plocha: 43,94 m
2
hlavní plochy a 26,00
<br>
m
<br> 2
vedlejší plochy
<br>
<br> Doba pronájmu : nájemní smlouva (změna nájemní smlouvy č.7117033917) -
<br> uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i
<br> bez udání důvodu <.>
<br>
Cena nájemného : ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy a od 1.200,- Kč/m
<br> 2
<br>
za vedlejší plochy za XXX XXX energií a ostatních služeb <.>
<br>
<br> (K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na Magistrátě města Brna,Odbor zdraví,Dominikánské
<br> náměstí č.3,601 67 XXXX do XX-ti dnů ode dne data zveřejnění tohoto záměru.)
<br>
<br> 2.prodej pozemku p.č.2395/8 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 124 m² v k.ú.Starý
Lískovec
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217 <,>
<br> tel.542173079,e-mail: rackova.irena@brno.cz)
<br> 3.prodej pozemku p.č.1247 orná půda,o výměře 3 m²,k.ú.Maloměřice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0160781/2018 /Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 4.prodej pozemku p.č.5560 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 55 m²,k.ú.Bystrc
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br> 5.pronájem pozemků p.č.9339 zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1 163 m² a p.č.9340
zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 669 m² v k.ú.Líšeň
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252 <,>
<br> tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br> Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> vedoucí MO MMB
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno: od:
<br> do:
<br>
2018-04-18T14:13:15+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX fXXcaXfXdXXXXeXXXXXecXXcXeeXXXaXXXdXdeXX

Načteno

edesky.cz/d/1745367

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Maloměřice a Obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz