MČ Ostrava - Hrabová

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://ostrava-hrabova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4
720 00 Ostrava

Datová schránka: 8bwbfse
E-mail: sekretariat@ostrava-hrabova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 08. 2018 Evid.č.143 /2018: Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 57/2018 /MK Na Rovince a K Zyfu, O.-Hrabová/
29. 08. 2018 Evid.č. 142/2018: Výzva k odstavení silnič. vozidla továr. zn. Lancia Delta, RZ 1C7 4620
29. 08. 2018 Evid.č. 144/2018: Veřejná vyhláška "Příkaz o dočasném dopravním značení č. 5300/18 ul. Paskovská x Mostní"
27. 08. 2018 Evid.č. 141/2018: Rozhodnutí č. 710/18/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vod. díla a veř. vyhláška /k.ú. Nová Bělá/
23. 08. 2018 Evid.č. 140/2018: Oznámení o záměru vypůjčit majetek v MOb Hrabová: nebytové budovy Viktora Huga 20, Příborská 28
23. 08. 2018 Evid.č. 139/2018: Oznámení o záměru vypůjčit majetek v MOb Hrabová: nebytové budovy Paskovská 110/46
22. 08. 2018 Evid.č. 138/2018: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
17. 08. 2018 Evid.č. 137/2018: Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6.10.2018
17. 08. 2018 Evid.č. 136/2018: Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018
16. 08. 2018 Evid.č. 135/2018: Sdělení - oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 1231
15. 08. 2018 Evid.č. 134/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované"
15. 08. 2018 Evid.č. 133/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Ostravak a Změna pro lidi"
15. 08. 2018 Evid.č. 132/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Komunistická strana Čech a Moravy"
15. 08. 2018 Evid.č. 131/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany" STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - Klub přátel Hrabové"
15. 08. 2018 Evid.č. 130/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "KDU-ČSL a nezávislí kandidáti"
15. 08. 2018 Evid.č. 129/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)"
15. 08. 2018 Evid.č. 128/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Občanská demokratická strana"
15. 08. 2018 Evid.č. 127/2018: Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany "Česká strana sociálně demokratická"
14. 08. 2018 Evid.č. 126/2018: Výzva provozovateli motor. vozidla - autobusu RZ 9T5 2291 k odstavení
06. 08. 2018 Evid.č. 125/2018: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6.10.2018
01. 08. 2018 Evid.č. 124/2018: Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Hrabová
31. 07. 2018 Evid.č. 123/2018: Výzva provozovateli k odstavení motorového vozidla OPEL VECTRA, bez RZ
31. 07. 2018 Evid.č. 122/2018: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Silnice II/478 Ostrava, prodloužená ul. Mostní etapa I"
24. 07. 2018 Evid.č. 121/2018: Usnesení z 24. zasedání ZMOb Hrabová dne 18.7.2018
18. 07. 2018 Evid.č.119/2018: Oznámení o vyhlášení výběr. řízení - pracovní místo "účetní-vedoucí finančního odb. MÚ Klimkovice"
18. 07. 2018 Evid.č. 120/2018: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor: kosmetika, pedikůra, ul. Šrobárova 22, O.-Hrabová
17. 07. 2018 Evid.č. 118/2018: Sdělení - doručení žádosti o vydání závazného stanoviska pro ÚŘ "BD O.-Hrabová, p.č. 770/2 kat. úz. Hrabová"
09. 07. 2018 Evid.č. 117/2018: Volby 2018 - zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva MOb Hrabová ve dnech 5. a 6.10.2018
09. 07. 2018 Evid.č. 116/2018: Volby 2018- sdělení k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva MOb Hrabová ve dnech 5. a 6.10.2018
04. 07. 2018 Evid. č.115/2018: Veřejná vyhláška "Výměny rozvodu horké vody, ul. Podnikatelská, O.-Hrabová"
27. 06. 2018 Evid.č.111/2018: Pozvání na 24. zasedání ZMOb Hrabová dne 18.7.2018
27. 06. 2018 Evid. č.112/2018: Usnesení z 23. zasedání ZMOb Hrabová ze dne 11.6.2018
27. 06. 2018 Evid.č. 114/2018: Veřejná vyhláška "Chodník podél ul. Paskovská, úsek Na Šajaru - Šlejharova, O.-Hrabová "
27. 06. 2018 Evid.č. 113/2018: Veřejná vyhláška "Silnice II/478 - Prodloužená ul. Mostní - I.etapa, okruž. křiž. Ostrava-Hrabová"
27. 06. 2018 Evid.č.110/2018: Oznámení o pořádání veřejného vystoupení zvířat "5.Ostravské šturování - Výstava ušlechtilých potkanů Ostrava dne 1.7.2018"
25. 06. 2018 Evid.č.109/2018:Oznámení o záměru pronájmu nemovitostí v MOb Hrabová p.č. 2554/19
25. 06. 2018 Dokument "Evid.č.108/2018:Veřej..." již není dostupný.
25. 06. 2018 Dokument "Evid.č.107/2018:Veřej..." již není dostupný.
22. 06. 2018 Evid.č. 106/2018: Oznámení o záměru výpůjčky nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor v ZŠ Paskovská 46
22. 06. 2018 Evid.č. 105/2018: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor v ZŠ Paskovská 46
22. 06. 2018 Evid.č. 104/2018: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor v hasičské zbrojnici
22. 06. 2018 Evid.č. 103/2018: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor v budově kulturního střediska
22. 06. 2018 Evid.č. 102/2018: Výzva vlastníků nemovitých věcí a dalším oprávněným, kterří nejsou označení v katastru nemovitostí - Garážový box č. 27 v lokalitě "U Mlýna"
20. 06. 2018 Evid.č. 101/2018. Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti Garážový box č. 1 v lokalitě "U Mlýna"
20. 06. 2018 Evid.č. 100/2018: Sdělení - Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy městskému obvodu Hrabová
18. 06. 2018 Evid.č. 95/2018: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2018 - pracovní místo v rámci ÚMob Hrabová
18. 06. 2018 Evid.č. 98/2018: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2018 - pracovní místo v rámci ÚMOb Vítkovice
18. 06. 2018 Evid.č. 97/2018: I. Oznámení, II. Usnesení č. 544/18/VH, III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška /stavba vodního díla "Autoopravna na parc. č. 806/22, k.ú. Nová Bělá, ul. Prodloužená - obj. SO 03 Areálová dešťová kanalizace, OLK, zas
18. 06. 2018 Evid.č. 99/2018: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa Městského úřadu Klimkovice
18. 06. 2018 Evid.č. 96/2018: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 1378/1 a 1378/3

XML