« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hrabová - Evid.č. 144/2018: Veřejná vyhláška "Příkaz o dočasném dopravním značení č. 5300/18 ul. Paskovská x Mostní"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hrabová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evid.č. 144/2018: Veřejná vyhláška "Příkaz o dočasném dopravním značení č. 5300/18 ul. Paskovská x Mostní"
“liv-** l1:árni mě:-sto (lutra-fa ' " stského obvodu Hrabová
<br> 1.5“ Č.BOPOŘ.Magistrát města Ostravy Z 9 418- 2818 )) odbor dopravy \ Ž.PŘÍLOHY ÚČET ?
<br> “(*/34?
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: " ' Č.1.: SMO/479786/18/0D/pro Rozdělovník
<br> Sp.zn.: S-SMO/428034/18/OD/2
<br> Vyřizuje: Ing.Procházka d' Statutární město Ostrava
<br> Telefon: +420 599 442 390 Úřad městského obvodu Hrabová
<br> Fax: +420 599442 034 I ].;,2 0 1 _8
<br> E-mail: tprochazka©ostravacz Pímmnontcwd ň-.<.> Vyvčlsnodmu.„1.9.<.> 1.08.3318
<br> Datum.2018-08-27 Sňato dn: Za správnou:.<.>.<.> Zdenka.<.>.ngr-sr9v!.<.>.<.> <.>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Š Souběžně zveřejněno na internetu
<br> Silnice |I/478 —prodloužená ul.Mostní —- I.etapa,zprovoznění OK Mostní x Paskovská
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 55171473 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný & podle 52,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice ll.-|||.tř.a pro místní komunikace l.-ll.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání žádosti zástupcem ÚMOb Hrabová z důvodu vhodnosti i pro MK III.a IV.třídy a veřejné UK na jeho území ve smyslu š77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-172951/ČJ-2018-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5300/18
<br> ul.Paskovská x Mostní
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Silnice Il/478 —prodloužená ul.Mostní — |.etapa,SC 112— Okružní křižovaka silnic ll./478 a Ill/4705,situace SDZ a VDZ (dočasné)— uvedení do provozu OK (vý...

Načteno

edesky.cz/d/2269543

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hrabová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz