« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Hrabová - Evid.č. 138/2018: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Hrabová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evid.č. 138/2018: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU ? 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Čj: MSK 11530512013 Datum: 9.srpna 2018
<br> mm:-"__ - -—-m.avi-; frqagívmm„;>=mvug :),- A,£ „
<br>.louběžnč zveřejněno na internetu
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl„ 4 nařízení Moravskoslezského kraje č.1/2017 ze dne 11.<.> 4.2017,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRÚ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> 1.Podle čl.2 písm.a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba,kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší,dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „období sucha“) <,>
<br> 2.Podle čl.3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:
<br> a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje <,>
<br> b) lesopark,park,zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru <,>
<br> c) sklady sena,slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje <,>
<br> d) plochy zemědělských kultur,které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru <.>
<br> 3.Podle čl.5 odst.1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů
<br> zakázáno:
<br> a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např.plošné vypalování suchých porostů a suché trávy,pálení klestu a kůry,spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.) <,>
<br> b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
<br> _c) používání pyrotechnických výrobků,pořádání ohňostrojů <,>
<br> d) používání jiných zdrojů zapálení (např.pochodně,svítící munice,létající lampiony apod.) <,>
<br> e) odhazování hořících nebo doutnajícíc...

Načteno

edesky.cz/d/2256433

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Hrabová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz