MČ Praha - Suchdol

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha 6

Datová schránka: 95ibzi3
E-mail: posta@praha-suchdol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 07. 2017 Záměr č. 56/2017 na pronájem nebytových prostor v suterenu domu č.p. 930, ul. Stehlíkova
27. 07. 2017 Záměr č. 55/2017 na pronájem nebytových prostor v přízemí a suterenu radnice MČ Praha-Suchdol
14. 07. 2017 Záměr č. 54/2017 na pronájem části parc. č. 1141/1 a části parc.č. 1141/4, k.ú. Suchdol, zahrádka
04. 07. 2017 Rozpočtová olpatření červen Ag. č. 23 - 35
03. 07. 2017 rozhodnutí o umístění stavby: Horoměřice - lokalita Nad Prahou - 38 RD, komunikace a inženýrské ...
30. 06. 2017 Záměr č. 53/2017 na prodloužení pronájmu atelieru v domě č.p.684 do 20. 9. 2018
28. 06. 2017 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - zápis, usnesení
27. 06. 2017 Výběrové řízení vedoucí Odboru vnitřní správy
22. 06. 2017 8-135 Vyhlášení platnosti katastrálního operátu - k.ú. Třeboradice
22. 06. 2017 8-135 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Lysolaje
13. 06. 2017 15. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - pozvánka
12. 06. 2017 Záměr č. 52/2017 na výpůjčku části pozemku parc.č. 2280/1 v k.ú. Suchdol pro hydroponické pěstování
05. 06. 2017 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20.6.2017 Novosuchdolská, Otvovická ....
05. 06. 2017 Závěrečný účet MČ za r. 2016
05. 06. 2017 Rozpočtové opatření 17, 18, 19, 20, 21 a 22
02. 06. 2017 Záměr č. 51.2017 na pronájem pozemku části pozemku parc. č. 2375 v k. ú. Suchdol
01. 06. 2017 ohlášení bezproudí - 15.6.2017 - Májová, Internacionální, Suchdol.nám.
30. 05. 2017 Oznámení o dočas.přerušení dodávky elektřiny a žádost o vyvěšení na úř.desce - 15.6.2017 ul.K Roz...
24. 05. 2017 Rozpočtové opatření 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16
22. 05. 2017 Přerušení dodávky elektřiny Armádní
15. 05. 2017 Rozpočtová opatření 7,8 a 9
09. 05. 2017 oznámení projednání návrhu změn vlny 10 územ.plánu
09. 05. 2017 Rozpočtové opatření 5 a 6 /2017
05. 05. 2017 Oznámení o konání společného jednání - změny č. Z 2776 a č. Z 2794/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
03. 05. 2017 arch. soutěž - Hřbitov u kaple sv. Václava
27. 04. 2017 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
27. 04. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
27. 04. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
26. 04. 2017 dodávka Elektromobilu- výběrové řízení na veřejnou zakázku
25. 04. 2017 Výběrové řízení na veřejnou zakázku - dodávka Elektromobilu
25. 04. 2017 Povinné zveřejňování smluv na 50 tis. Kč dotace 2017
24. 04. 2017 Výběrové řízení vedoucí OVS
18. 04. 2017 Rozpočtové opatření 3 a 4 /2017
13. 04. 2017 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - zápis, usnesení
13. 04. 2017 Záměr č. 50.2017 na pronájem pozemku parc.č. 6/1 v k.ú. Suchdol, pro umístění závory
13. 04. 2017 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
13. 04. 2017 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 27.4.2017 - Stehlíkova,Gagarinova
07. 04. 2017 SK Horní Sedlec-pís. zpráva zadavatele
05. 04. 2017 Záměr č. 49.2017 na pronájem parc.č. 1338/9, pozemek pod garáží, a části pozemku parc.č. 1338/1
03. 04. 2017 Rozpočtové opatření 2/2017
03. 04. 2017 Záměr č. 47 na pronájem části pozemku parc. č. 895 v k.ú. Suchdol, zahrádka.
03. 04. 2017 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol
24. 03. 2017 Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období
24. 03. 2017 8-130 Oznámení-dokončení obnovy katastr. operátu a jeho vyložení k veřej. nahlédnutí k.ú. Lysolaje
24. 03. 2017 8-130 Oznámení-dokončení obnovy katastr. operátu a jeho vyložení k veřej.nahlédnutí k.ú. Třeboradice
24. 03. 2017 Záměr č. 47 na pronájem částí pozemků parc. č. 1141/1 a parc. č. 1144/4 v k.ú. Suchdol, zahrádka.
20. 03. 2017 Rozpočtové opatření 1/2017
20. 03. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Suchdol
20. 03. 2017 ROZPOČET MČ PRAHA-SUCHDOL NA R. 2017
20. 03. 2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP

XML