MČ Praha - Suchdol

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha 6

Datová schránka: 95ibzi3
E-mail: posta@praha-suchdol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Záměr č. 3.2019 na výpůjčku prostor "miniškolky v ZŠ Domu dětí a mládeže Suchdol
17. 01. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 31.1.2019 ul.K Horoměřicům
16. 01. 2019 Vysokoškolská,NN3640-návrh opatření obecné povahy-ABCD Studio-ČZU-V7a,V13-125/18
11. 01. 2019 Rozpočtová opatření za lprosinec 54_57
08. 01. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Suchdol na r. 2020-2024
07. 01. 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol na r. 2019
22. 12. 2018 Dokument "TP 11/18- rozhodnutí-..." již není dostupný.
21. 12. 2018 R 30,31/18- příkaz - JERMÁŘ,HŘIB
11. 12. 2018 Dokument "žádost o vyvěšení veř..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Rozpočtová opatření za listopad 49_53
10. 12. 2018 Záměr č. 2.2018 na pronájem části pozemku 393/3, k.ú. Suchdol , zahrádka, o výměře 310 m2
05. 12. 2018 TP 9/18 -Veřejná vyhláška- rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu K.Oláhové
04. 12. 2018 oznámení o přerušení el.energie 14.12.2018 K Horoměřicům 1183/49, 1182/51
29. 11. 2018 TP 11/18- Opatrovník+veřejná vyhláška-zušení trvalého pobytu B.H.
27. 11. 2018 Záměr na pronájem velké zasedací místnosti radnice pro mateřský klub "RybičKA"
22. 11. 2018 1. Ustavující zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018 až 2022- zápis, usnesení
19. 11. 2018 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent(ka) výstavby a veřejného prostoru
14. 11. 2018 Dokument "dražba_Info - starost..." již není dostupný.
14. 11. 2018 TP 9/18 vyhláška-Žádost o zrušení trvalého pobytu K.O
14. 11. 2018 Oznámení o přerušení dodávky vody
07. 11. 2018 Ustavující zasedání zastupitelstva ve volebním období 2018 až 2022 -pozvánka
05. 11. 2018 Rozpočtová opatření za říjen 45_48
05. 11. 2018 Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
02. 11. 2018 ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
31. 10. 2018 TP 7,8/2018-rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu J.V. a V.V. K Horoměřicům 1113
29. 10. 2018 Site - Such, Lys
24. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP
22. 10. 2018 Dokument "dražba_Info+zveřejněn..." již není dostupný.
22. 10. 2018 Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00
18. 10. 2018 Dokument "nedoplatek-Vojtíšek J..." již není dostupný.
15. 10. 2018 Ozn. o vyhlášení výběrového řízení na obsazení prac.místa referent(ka) výstavby a veřej. prostoru
11. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška-Ozná..." již není dostupný.
08. 10. 2018 Záměr č. 76/2018 na pronájem části pozemku parc. č. 393/3 v k. ú Sedlec, zahrádka, díl B
07. 10. 2018 Výsledky místního referenda k problematice leteckého hluku a rozšíření ochran. hlukového pásma
07. 10. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva městské části Praha-Suchdol pro volební období let 2018 - 2022
05. 10. 2018 Rozpočtová opatření za září 36_44
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
24. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
24. 09. 2018 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - zápis, usnesení
20. 09. 2018 Místní referendum 2018 -oznámení o době a místě konání
19. 09. 2018 Místní referendum 2018 -pozvánka na 1. zasedání komisí
13. 09. 2018 Volby do ZMČ Praha-Suchdol a ZHMP pro volební období let 2018-2022-oznámení o době a místě konání
12. 09. 2018 106 EX 20989/10-4-usn. 46 EXE 1353/2010-12 OS Praha 6,37-Žádost o součinnost
11. 09. 2018 Záměr č. 75.2018 - změna nájemní smlouvy nájemní smlouvy č. 75/2004 s DDM Suchdol
11. 09. 2018 Záměr č. 74.2018 na pronájem části pozemku 393/3 v k.ú. Suchdol, díl B, zahrádka
07. 09. 2018 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol-pozvánka
07. 09. 2018 Volby do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a hl.m.Prahy-pozvánka na 1. zasedání okrsk. komisí-oprava
06. 09. 2018 Volby do zastupitelstva MČ Praha-Suchdol a hl.m.Prahy - pozvánka na 1. zasedání okrskových komisí
05. 09. 2018 Rozpočtová opatření srpen č. 33_34 2018
05. 09. 2018 Dokument "nedoplatek-Novák Jan..." již není dostupný.

XML