MČ Praha - Suchdol

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha 6

Datová schránka: 95ibzi3
E-mail: posta@praha-suchdol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2018 Informace o pověřenci městské části Praha-Suchdol pro ochranu osobních údajů
23. 05. 2018 Záměr na pronájem 4 zahrádek na části pozemku parc.č. 393/3 v k.ú. Sedlec
16. 05. 2018 Dokument "dodatek dražební vyhl..." již není dostupný.
03. 05. 2018 Rozpočtová opatření duben č. 6_11 2018
03. 05. 2018 Webové stránky městské části Praha-Suchdol
30. 04. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
28. 04. 2018 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07
25. 04. 2018 Rozpočtová opatření březen č. 3_5 2018
24. 04. 2018 Záměr č. 67/2018 na pronájem 5 zahrádek, č. p. 393/3, k.ú. Sedlec
17. 04. 2018 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - zápis, usnesení
16. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu ÚP HMP a VVURÚ
16. 04. 2018 záměr č. 66/2018 na pronájem části pozemku parc.č. 2269/1 v k.ú. Suchdol, zahrádka
12. 04. 2018 Vyhlášení grantového programu na podporu vzdělávání - II. kolo
09. 04. 2018 Rozpočtová opatření březen č. 3_5 2018
09. 04. 2018 Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2838/00 ÚP SÚ HMP (3 varianty) a VVURÚ
29. 03. 2018 19. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol - pozvánka
27. 03. 2018 Zaslání veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00
26. 03. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3125/00 ÚP SÚ HMP
22. 03. 2018 zaháj,zjištovací řízení - posuz.vlivú na ŽP
22. 03. 2018 oznámení o přerušení dodávky vody 04.04.2018 - Na Vrchmezí, Na Pasece,Na Rybářce .......
12. 03. 2018 Dopravní značení - opatření obecné povahy, úprava parkování Suchdolská, Za Sokolovnou
09. 03. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul.Stržná,Rýznerova 12.3.2018
09. 03. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.03.2018 U Myslivny, K Roztokům ...
09. 03. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23.03.2018 - Nad Sp.mlýnem, K Roztokům, Keltů
08. 03. 2018 Údržba zeleně 2018-2020, výběrové řízení - výběr dodavatele
06. 03. 2018 Rozpočtová opatření prosinec č. 1_2 2018
05. 03. 2018 Oznámení o konání společného jednání k návrhům celoměstsky významných změn V
01. 03. 2018 P-494, 495, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 522-Lys, 523-Such
01. 03. 2018 P-216/51-Hor
16. 02. 2018 Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
12. 02. 2018 oznámení - projednání návrhu změn vlny 12 územ.plánu
12. 02. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.02.2018 -Stržná,K Roztok., Keltů
12. 02. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 27.02.2018 Rýznerova, Nad Spál.mlýnem
12. 02. 2018 oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.02.2018 U Myslivny, K Roztokům..
09. 02. 2018 Rozpočet MČ na r. 2018
09. 02. 2018 Střednědobý výhled MČ na r. 2019-2023
02. 02. 2018 Záměr č. 65.2018 na pronájem části pozemku 895 v k.ú. Suchdol o výměře 309 m2, zahrádka
02. 02. 2018 Vyhlášení grantů MČ Praha-Suchdol na rok 2018
30. 01. 2018 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol dne 25. 1. 2018 - usnesení, zápis
30. 01. 2018 Záměr č. 64.18 na prodej části pozemku 2320 v k.ú. Suchdol o výměře 1 m2, ul. v Údolí
19. 01. 2018 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017
16. 01. 2018 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol dne 26. 1. 2018 - pozvánka
15. 01. 2018 Volba prezidenta republiky ČR 2018-Oznámení o době a místě konání 2. kola volby
12. 01. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Stržná
12. 01. 2018 Záměr č. 63.2018 na pronájem pozemku parc.č. 1338/12 a části pozemku parc.č. 1338/1 v k.ú. Suchdol
08. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.)
08. 01. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2018
04. 01. 2018 Rozpočtová opatření prosinec č. 57_65 2017
20. 12. 2017 Volba prezidenta republiky 2018-Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
19. 12. 2017 Záměr č. 62.2017 na vzájemnou výpůjčku částí pozemků parc. č. 2272/3 a 2272/5 v k. ú. Suchdol

XML