Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.134/2020, Oprava povrchu silnice III/21041 Šindelová- Lesík
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
15. 06. 2020 K.Vary, Charkovská ul., úprava charakter.řezu - výzva k vyjádření k odvolání
15. 06. 2020 Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením „Nástavba BD“ Okružní 644/5 a 645/7, Karlovy Vary, Stará Role
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
15. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Seznam členských států EU
15. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
15. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
15. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže č.A04S10 v ul. Nejdlova 936/7, Karlovy Vary
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
15. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Záměr pronájmu části p.p.č. 425 v k.ú. Rybáře - reklamní poutač
15. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
12. 06. 2020 VYHLÁŠENÍ 51. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH, REKONSTRUKCE A ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB IV.
12. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 128/2020, MDZ MK KV ul. Husova - zamezení parkování vozidel v zeleni
12. 06. 2020 Pozvánka pro 5. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 23.6.2020
12. 06. 2020 VYHLÁŠENÍ 49. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - TERMINÁLY VI.
12. 06. 2020 Přístavba výtahu a šachty ve dvoře: Bytový dům, Karlovy Vary č.p. 957, Sadová 34
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.131/2020, PDZ, Otovice, KV, p.č. 1570, kNN
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.129/2020, PDZ, Andělská Hora , KV, p.č. 407/3, 25 RD kNN.
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 127/2020; MDZ MK KV ul. Husova, umístění DZ před vjezd do areálu
12. 06. 2020 VYHLÁŠENÍ 42. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - INFRASTRUKTURA ZŠ A INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽITOVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IV.
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 132/2020, PDZ MK KV k.ú. Rybáře "Růžový vrch" umístění opatické sítě
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 126/2020, PK KV ul. K Letišti - zajištění prostoru pro stavební práce
12. 06. 2020 VYHLÁŠENÍ 50. VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ A ŽÁDOSTÍ O PODPORU - OBNOVA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ VI.
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 133/2020, PDZ MK KV k. ú. Tuhnice - umístění optického kabelu
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.130/2020, PDZ Oprava místní komunikacena p.p.č. 2056/1, k.ú. Nové Hamry.
11. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
11. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 47/20, 48/20, 49/20
11. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
11. 06. 2020 Záměr pronájmu NP v objektu J.Palacha 20, pro Canadian School, s.r.o.
11. 06. 2020 Záměr pronájmu NP v objektu J.Palacha 20, pro TRIVIS Střední škola veřejnosprávní, s.r.o.
10. 06. 2020 Celní úřad - Veřejná vyhláška - Daniel Schmolke
10. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
10. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
10. 06. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost pro: AC Start Karlovy Vary, Západní 69, 360 01 Karlovy Vary
10. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rosnice
10. 06. 2020 Celní úřad - Veřejná vyhláška - Ján Bilý
10. 06. 2020 Uložení písemnosti - Evgeny Chernov, Elena Chernova, Liudmila Anatoljevna Panchenko a Alena Wiggenhagen
10. 06. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.124/2020, PDZ na MKMistrovství ČR v trialu.
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 125/2020; PDZ MK KV ul. Varšavská - prostor pro kontejner
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 122/2020; PDZ MK KV ul. Josefa Lady, Hornická - umístění vodovodní přípojky v ul. J. Lady
09. 06. 2020 Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.117/2020, PDZ I/20 Karlovy Vary, Rampa D6,

XML