Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Čermák Kamil
20. 11. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/7 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
20. 11. 2019 Krajský úřad Karlovarského kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 11. 2019 Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Rolavy (přítoky)
20. 11. 2019 Příkaz č.j. 360/ožp-p/19 pro Löschner Jiří, Radniční 1/2m Most 434/01
20. 11. 2019 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 1390/3 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
20. 11. 2019 Oznámení o vydání Územního plánu Pila
20. 11. 2019 zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody - Borský p., Lučinský p., Lužecký p., Sadovský p., Vitický p.
20. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
20. 11. 2019 Rozhodnutí v pochybnostech – p.p.č.128/1, 128/2 a 325 všechny k.ú. Doubí u Karlových Var
20. 11. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 165 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
20. 11. 2019 Krajský úřad Karlovarského kraje - rozhodnutí - rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ulici Kysibelská
20. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
20. 11. 2019 Zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Dvory a v k.ú. Počerny, obec Karlovy Vary
20. 11. 2019 EÚ - Plzeň - dražební vyhláška - Gebhardt Diemo
20. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
20. 11. 2019 Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2019, na p.p.č. 1700 k.ú. Bor u Karlových Var.
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.275/2019, Oprava živičného povrchu silnice III/2264 Blatno a Oprava živičného povrchu silnice III/2063 Blatno.
19. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 267/2019, PDZ MK KV ul. Štúrova, F. X. Šaldy, U Trati - rekonstrukce ul. Štúrova
19. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
19. 11. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.274/2019, Nová Role, náměstí u MěÚ, úprava dopravního značení.
19. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
18. 11. 2019 Záměr prodeje bytové jednotky č. 646/7 k.ú. Drahovice, nájemci
18. 11. 2019 Exekutorský úřad - Brno - dražební vyhláška - Kandr Miloslav
18. 11. 2019 Prodej částí pozemků p.č. 1062/1 a p.č. 1062/3 v k.ú. Rybáře
18. 11. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
18. 11. 2019 Záměr uzavřít Dodatek 2 ke sml. - Bruníkův kočičí spolek BEZBLEŠEK
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 263-2/2019; PDZ MK KV ul. Nákladní B 28 a dodatkové tabulky, zamezení parkování v nebezpečném úseku
15. 11. 2019 Prodej části pozemku p.č. 884/2 v k.ú. Čankov
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Šivák Jan
15. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 111 se stavbou č.p. 204 k.ú. Rybáře, Sokolovská 204/55
15. 11. 2019 Oznámení veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Kolová
15. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 271/2019 _ Vánoční trhy 2019 _ uzavírka ul. Vřídelní
15. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 138/19
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Georgiev Yordan
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Krakovský Martin
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Košta Michal
13. 11. 2019 Prodej pozemku p.č. 456/15 v k.ú. Bohatice
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Bihari Peter
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Lasky Milan
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Žiga Patrik
13. 11. 2019 Oznámení o uložení písemností pro Spolek Lesov 21. století, z. s.
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Mačuga František
13. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 269/2019; PDZ MK KV zajištění uzavírky a diagnostického průzkumu Chebského mostu
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Maršal Dominik
13. 11. 2019 Prodej pozemku p.č. 458 8 v k.ú. Doubí u Karlových Var
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Schmolke Daniel
13. 11. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Hruško Tomáš

XML