Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
15. 07. 2020 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
15. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 60/20, 62/20
15. 07. 2020 Celní úřad - Veřejná vyhláška - Peter Bihari
15. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.157/2020, PDZ Oprava povrchu komunikace III/21012 v úseku Přebuz
14. 07. 2020 Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Dvory, ul. U Rybníčků
14. 07. 2020 Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Zahradní chata“ Karlovy Vary, Doubí, Svatošská ul., ZO Doubí II.
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.160/2020, PDZ Kyselka, KV, p.č. 730/3, kNN
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 30/2020, MDZ MK KV ul. Sokolovská před objektem 129/111 - zajištění obslužnosti pro zásobování i veřejnost
14. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.159/2020, PDZ Nejdek, KV, Lesík, p.č. 447/1, kNN
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 158_2020_Mariánskolázeňská revitalizace objetku Císařských lázní
13. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.156/2020 PDZ Oprava povrchu I/6 st.km 87,025-90,846.
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2019 MDZ na pozemní komunikaci na p.p.č. 1700 k.ú. Bor u Karlových Var.
10. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Olšová Vrata
10. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hůrky
10. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017
10. 07. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu NP 10 m2, Lázeňská 26 (Tržní krámek) - VŘ obálková metoda
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 154/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - rekonstrukce budovy Císařské lázně
09. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 155/2020, PDZ MK KV ul. Dvořákova, rekonstrukce horkovodu, uzavírka
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/2 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 9010003562
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 1160/26 v k.ú. Počerny, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 850/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Oznámení změny 51. výzvy pro předkládání projektových záměrů¬ a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV.
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 582/2 v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1677/OD-BODY/20, Jaroslav BILÍK nar. 22.8.1965
08. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
08. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
08. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Sedlec
07. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
07. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 57/20
07. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
07. 07. 2020 Prodej pozemku p.č. 961 v k.ú. Drahovice
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 143/2020, PDZ MK KV Šumavská, Sládkova - zajištění prací při uložení kabelů NN
07. 07. 2020 EÚ Praha 4 - Dražební vyhláška - Royal Golf a.s., A. Domrachev, I. Domracheva, L.D.I. Group s.r.o.
07. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
07. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 153/2020 _ K. Vary Karla Čapka _ parkovací stání pro osobu ZTP
03. 07. 2020 Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička
03. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
03. 07. 2020 Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
03. 07. 2020 Přístavba objektu pro rekreaci - Karlovy Vary, Dvory
03. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Koordinátor správních činností a právní podpory odboru Úřad územního plánování a stavební úřad

XML