Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Prodej pozemku p.č. 472/1 a části pozemku p.č. 487/4 v k.ú. Rybáře
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.158/2019, II/198 staničení km 13.25 - 14.28 v obci Toužim.
19. 07. 2019 12131-4 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 160/2019, PDZ MK KV ul. Kvapilova - kontejner, hydroizolace domu
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.154/2019, II/194, III/1941, pro akci Festival Povaleč.
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení návrhu opatření obecné povahy č. 159_2019 _ vyhrazené parkování pro osobu ZTP v ul. Mládežnická
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné vodárenské nádrže Stanovice
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 156/2019 _ Západní a komunikace kolem KV ARENY_ dočasný zákaz zastavení a uzavírka komunikace
18. 07. 2019 Prodej pozemku p.č. 888/6 a část pozemku p.č. 888/1 v k.ú. Karlovy Vary
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 155/2019; PDZ MK KV ul. Dubová, zajištění prací pro umístění plynovodní přípojky
18. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost pro: James Ford, Galina Leksina, Anna Orlova-Narzy, Valery Rudoy, Svetlana Bashkireva, Evgeny Zimnitskiy
18. 07. 2019 Exekutorský úřad Pelhřimov - dražební vyhláška - Elena Vasilkiv, ELEN trade company s.r.o.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.152/2019, III/22127, Kyselka - Radošov, pokládka mikrokoberce.
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.151/2019, II/220, Nejdek - Pozorka, pokládka mikrokoberce
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 153/2019; PDZ MK KV ul. Jáchymovská - ZS vodovodní přípojka
17. 07. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Dvory
17. 07. 2019 oznámení o vyhlášení nálezu č.72/19, 73/19
16. 07. 2019 Oznámení vydání ÚP Březová
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Blšanky
15. 07. 2019 Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Martin Lebeda
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška _ Husár _ písemnost k vyzvednutí
15. 07. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška _ Sebastian _ písemnost k vyzvednutí
15. 07. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Sofia Kutuzova
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 142/2019; PDZ MK KV ul. Teplárenská - vodovodní propoj
15. 07. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení č. PKV/005/2019 s aukcí
15. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
12. 07. 2019 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
12. 07. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.146/2019, ÚK na p.p.č. 560/3 k.ú. Rajec, v obci Černava - Rajec, oprava povrchu.
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.150/2019, MK K.Vary a silnice III. třídy v obcích Děpoltovice, Sadov a Dalovice,Triatlonový závod KIWI - XTERRA 2019.
11. 07. 2019 Vyvěšení písemnosti
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.149/2019, II/208, III/1793, III/1794, III/2086 a III/2082, v obcích Bochov, Stanovice a Útvina, modernizace sil. II/208.
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.145/2019, III/2205, III/20910, a MK v obci Smolné Pece, vNN a kNN.
11. 07. 2019 FÚ Karlovarského kraje - dražební vyhláška - dražba nemovité věci
11. 07. 2019 OZSŘ-Přestavba admin-budovy na bytový dům Foersterova 24
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy při nedostaktu vody v povodí Rolavy (přítoky)
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 2/2017; MDZ MK KV Bělahradská p.p.č. park. stání č. 5
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.147/2019, III/22129 staničení km 14.120 - 14.130 v obci Sadov, Bor, voda a kanalizace.
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 335/2016; MDZ MK KV Bělehradská p.p.č. 2225/1 - parkovací stání pro ZTP
11. 07. 2019 Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 844/19 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary
11. 07. 2019 Prodej pozemku p.č. 189/1 v k.ú. Rybáře
11. 07. 2019 Prodej části pozemku p.č. 3306 a pozemku p.č. 3308 v k.ú. Karlovy Vary
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení
10. 07. 2019 DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
10. 07. 2019 Krajský úřad Karlovarského kraje - Oznámení o zahájení ZŘ_Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy Karlovy Vary
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.144/2019, III/2087, lešení u č.p. 4. v obci Pila
10. 07. 2019 Doručení písemnosti - rozhodnutí - „K. Vary, Konečná, kNN“
10. 07. 2019 EÚ Beroun - Usnesení - dražební vyhláška - František Lamač
10. 07. 2019 EÚ Praha 9 - Usnesení - dražební vyhláška - Monika Montalbano, Frank Montalbano
10. 07. 2019 DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

XML