Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
19. 09. 2019 Prodej pozemku pod garáží p.č. 489/5 v k.ú. Rybáře
19. 09. 2019 Prodej pozemku p.č. 45/2 v k.ú. Počerny
18. 09. 2019 Oznámení projednání návrhu Změny č.1 ÚP Kolová
18. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
18. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.227/2019, silnici III/2194, III/21012, III/2209 v obci Vysoká Pec a Nové Hamry, film.
18. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
17. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 102/19, 103/19, 104/19, 105/19,106/19
17. 09. 2019 Výpůjčka části p.p.č.1723 k.ú. Stará Role
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška - Rozália Sadleková Cabaňová
16. 09. 2019 Závazné stanovisko
16. 09. 2019 Závazné stanovisko
16. 09. 2019 Závazné stanovisko
16. 09. 2019 Krajský úřad Karlovarského kraje - program - 18.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.9.2019
16. 09. 2019 Závazné stanovisko
16. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
13. 09. 2019 Usnesení - noví účastníci - KV, propojovací komunikace Dvory - Tesco
13. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 98/19, 101/19
13. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
12. 09. 2019 Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Cyklodoprava V
12. 09. 2019 Vyrozumění o pokračování v řízení- KV, propojovací komunikace Dvory - Tesco
12. 09. 2019 zahájení správního řízení o přestupku
12. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
11. 09. 2019 MGH -CONSULT spol. s.r.o. - dražební vyhláška opakovaná - po zemřelé Janě Andrštové
11. 09. 2019 Záměr prodeje bytových jednotek č. 646/4, 647/4 a 647/11 k.ú. Drahovice, nájemcům
11. 09. 2019 Oznámení o vyvěšení písemnosti - pro účastníka - Alexander Komlyashkin
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 221/2019, PDZ MK KV ul. Studentská, Svatošská, U Dětské vesničky, Jahodová, K Linhartu, Modenská, Komenského, U Jezírka - ZS kabelové rozvody T Mobile
11. 09. 2019 Finanční úřad - Karlovy Vary - dražební vyhláška - prodej nemovité věci
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.224/2019 III/20813, Dlouhá Lomnice 72, nová přípojka internetu.
11. 09. 2019 Prodej pozemku pod garáží p.č. 47/40 v k.ú. Tuhnice
11. 09. 2019 Usnesení - 4. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary ze dne 3.9.2019
11. 09. 2019 Uložení písemnosti - p. Mikalai Kamchatny, p. Bajro Osmanović
11. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
11. 09. 2019 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.226/2019, na silnici II/208 v obci Bečov nad Teplou, X.ročník závodů automobilů do vrchu.
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.222/2019, MDZ, Chodník Nejdek- Pozorka, podél silnice II/220
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 219/2019, PDZ MK KV Chebská - prostor pro vyložení objemného zboží
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 223/2019, PDZ MK KV Na Vyhlídce, Kolmá, Hynaisova, Jeana De Carro - ZS - vstup do sítě optického kabelu
10. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník oddělení místních poplatků odboru financí a ekonomiky
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 220/2019, PDZ MK KV ul. Libušina - vjezd a výjezd vozidel stavby
10. 09. 2019 Záměr prodeje nebytové jednotky č. 1341/10 k.ú. Karlovy Vary, nájemci
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška – umístění autovraku Renault Twigo na vybraném parkovišti MMKV
09. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
09. 09. 2019 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice
09. 09. 2019 Prodej části pozemku p.č. 185/1 v k.ú. Březová
09. 09. 2019 Prodej části pozemku p.č. 862/1 v k.ú. Drahovice
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 216/2019, PDZ MK KV schodiště ul. Mariánskolázeňská - Škroupova
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.212/2019, Oprava písařské chyby
06. 09. 2019 Celní úřad - Karlovy Vary - veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Kubinyi Róbert
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 217/2019, PDZ MK KV ul. Garibaldiho - umístění vodovodní a kanalizační přípojky

XML