Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 58/2020, PDZ MK KV most Kpt. Jaroše - zajištění provedení zatěžovací zkoušky na mostním obejktu - 20
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Opatření obecné povahy č. 1/2020 (provozovatelé energetických soustav)
03. 04. 2020 Dražební vyhláška - pov. Pavel Travenec
02. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k maloobchodnímu prodeji a prodeji služeb v provozovnách
02. 04. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hl. městě Praze
02. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 144 a 145 - Sbírka zákonů č. 53
02. 04. 2020 ČEZ - oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny - Olšová Vrata 15.4.2020
02. 04. 2020 ČEZ - oznámení ozrušení plánované odstávky - Krokova ul. a zahrádky 7.4.2020
02. 04. 2020 ČEZ - oznámení o zrušení plánované odstávky v obci Cihelny 3.4.2020
02. 04. 2020 ČEZ - oznámení o zrušení plánované odstávky - Hůrky 3.4.2020
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 59/2020, PDZ MK KV ul. Plzeňská, zajištění prací - 20
01. 04. 2020 Rozpis blokového čištění 14. - 27. týden r. 2020
01. 04. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost rozhodnutí Valeč dostavba kanalizace
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 61/2020, PDZ MK KV ul. Zahradní - prostor pro auto - 20
01. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - zaměstnanec odboru strategií a dotací
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání změny č.1/2016 RP Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce
01. 04. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 143 - Sbírka zákonů, částka 52
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role
01. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 52/2020, PDZ MK KV Pražská silnice, zajištění prací - 20
31. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
31. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení o omezení pohybu osob
31. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje
31. 03. 2020 Uložení písemnosti UR ÚR - VOD8C_K_KVDVO_OK pro účastníky
31. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
31. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142 - Sbírka zákonů, částka 51
31. 03. 2020 Farní charita Karlovy Vary - záměr uzavřít novou smlouvu o nájmu
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID 19
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb
30. 03. 2020 Výzva k převzetí dokumentu pro Parkhomenko-ADLER
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami
30. 03. 2020 Výzva převzetí písemnosti-Havarijní stav sklepa Bulharská 25
30. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - elektronické žádanky v prostředí NZIS
27. 03. 2020 Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 130 až 132 - Sbírka zákonů, částka 47
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 53/2020, PDZ MK KV ul. Zámecký vrch, Jánský most, osazení a montáž výsuvných sloupků
26. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků (ochrana dýchacích cest)
26. 03. 2020 Informace pendlerům, benefity pro přeshraniční pracovníky
26. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro lázeňskou léčebnou rehabilitační péči
25. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 57/2020, PDZ MK KV ul. Rolavská - pracovní místo pro kácení stromu
25. 03. 2020 Oznámení řízení o prodl.platnosti ÚR-Novostavba Pod Jel.skokem
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení omezení činnosti OVM a SO
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění prodejní doby pro seniory
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje
24. 03. 2020 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž č. A06S07 v objektu Nejdlova 926/4, Karlovy Vary
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči
24. 03. 2020 Nařízení hejtmana Karlovarského kraje - regulační opatření v dopravě
24. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků
24. 03. 2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání některých ochranných prostředků
24. 03. 2020 Sbírka zákonů, částka 45 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 122 až 128
23. 03. 2020 Oznámení o zrušení termínu ústního jednání - přístavba zahradní chaty K. Vary-Dvory, ul. U Rybníčků

XML