Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.22/2020, PDZ na silnici II/208, III/1793, III/1794, III/2086 a III/2082,v obcích Bochov, Stanovice a Útvina.
19. 02. 2020 Záměr prodeje volné nebytové jednotky č. 65/6 k.ú. Tašovice formou výběrového řízení, veřejnou licitací
19. 02. 2020 „Novostavba pěti bytových domů, Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice“
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.25/2020, Mezirolí č.p. 49, úprava dopravního značení.
19. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 525/71 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
19. 02. 2020 Záměr pronájmu stanovišť kočárové dopravy
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Sawruk Lukáš
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 23/2020; PDZ MK KV Jánošíkova, K Linhartu - stavební práce, uložení kabelů NN
19. 02. 2020 Záměr prodeje pronajatých bytových jednotek č. 65/1, 65/2, 65/3, podílu na bytové jednotce č. 65/5 a podílu na pozemku st.p.č. 83, vše v k.ú. Tašovice
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Kopeček David
19. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 24/2020; PDZ MK KV Čankovská, Třeboňská, U Koupaliště - pokládka kabelů VN a HDPE
19. 02. 2020 Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 65/4 k.ú. Tašovice formou výběrového řízení, veřejnou licitací
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu části pozeku p.č. 45/1 v k.ú. Rybáře, Karlovy Vary.
18. 02. 2020 Zveřejnění záměru nájmu části pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Rybáře, Karlovy Vary.
17. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
17. 02. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - kocour šedobílý
17. 02. 2020 Oznámení o nálezu zvířete - kocour zrzavý
17. 02. 2020 Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 500 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
17. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 21/20, 22/20
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Cerin Massimo
14. 02. 2020 Oznámení projednání Změny č. 1 ÚP Chyše
14. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 6 - zrušení usnesení - dražební vyhlášky - MARCELA DAFNÉ BLUBERRY
14. 02. 2020 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - oznámení o možnosti převzít písemnost určenou více osobám
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 14/2020; PDZ MK KV ul. Sládkova, ZS uložení kabelu NN pro garáž
13. 02. 2020 Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města K. Vary ze dne 4.2.2020
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 20/2020; PDZ MK KV ul. Divadelní náměstí, zajištění prostoru pro filmovou techniku při natáčení v Karlovarském divadle
12. 02. 2020 Spolek Lesov pro 21.stol. - oznámení o možnosti převzít písemnost
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.21/2020, Opakované opravy na podzemním vodovodním a kanalizačním vedení
12. 02. 2020 Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - ROMAN VAVROCH
12. 02. 2020 Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti určené osobě - Eva Fedorová
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 291/2019 _ ul. Lidická _ vyhrazené parkování pro osobu ZTP
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 18/2020; PDZ MK KV K Přehradě - uložení kabelu NN
11. 02. 2020 Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška - MARTIN NÝVLT
11. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 18/20, 19/20, 20/20
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Územního plánu Nové Hamry za období 2015-2019
10. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 6 - Dražební vyhláška - Marcela Dafné Blueberry
07. 02. 2020 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - MONIKA MONTALBANO, FRANK MONTALBANO
07. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení dotace v Programu Podpora obnovy kulturních památek protsřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020
07. 02. 2020 Oznámení pominutí důvodu k vyjádření - K. Vary, Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19/2020, PDZ MK KV ul. Kolmá, Na Vyhlídce, Petřín, Hynaisova - zajištění natáčení filmu
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška- doručování písemností – Bc. Jakub Lang; MVDr. Daniel Bořek; Stanislav Machačka; Radek Lorenc; Slavomír Perutka, Alexandr Süc; Jan Svoboda; Jana Svobodová
07. 02. 2020 Karlovarský kraj - Program 21. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční dne 17. února 2020
06. 02. 2020 Prodej pozemku pod garáží st.p.č. 388 v k.ú. Doubí u Karlových Var
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.12/2020, PDZ na silnici II/194 v obci Vrbice.
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.13/2020, DZ - Obalovna živičných směsí Vrbice u Valče.
06. 02. 2020 Záměr prodeje bytových jednotek č. 646/9, 647/7 a 647/10 k.ú. Drahovice, nájemcům
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.9/2020, Na silnici III/19815 staničení km 5.700 - 5.600 v obci Útvina - Chylice
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 17/2020, MDZ MK KV Dolní Kamenná - označník zastávky BUS MHD trasa linky č. 12
05. 02. 2020 Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nejdek (§ 25 odst. 1 lesního zákona), s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. Zařizovací obvod je vymezen LHO Nejdek, kód LHC: 321802 , s platností do 31. 12.

XML