Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
30. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
30. 06. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
30. 06. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec
30. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
29. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 55/20, 56/20
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.148/2020,Nová Role, Husova ulice, úprava dopravního značení.
29. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.147/2020, Nájemní jednotka Decathlon v HM Globus K.Vary - Jenišov, Obchodní 30, 360 01 Jenišov, úprava dopravního značení.
27. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
26. 06. 2020 Rozhodnutí-stavba pro rekreaci Jenišov
26. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.144/2020, Nejdek, úprava a umístění dopravního značení
25. 06. 2020 Prodej částí pozemku p.č. 1239 v k.ú. Karlovy Vary
25. 06. 2020 Prodej části pozemku p.č. 669 v k.ú. Kolová
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 123/2020, PDZ MK KV ul. Teplárenská, Na Výšině, Žitná, Lomená - stavební práce - provádění rekonstrukce horkovodní přípojky
25. 06. 2020 Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary
24. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
24. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
23. 06. 2020 Dokument "SORETA Group, a. s. -..." již není dostupný.
23. 06. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
23. 06. 2020 Příkaz o uložení pokuty sp. Zn. 76/ožp-p/20
23. 06. 2020 ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Rybáře
23. 06. 2020 ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Olšová Vrata
23. 06. 2020 Oznámení o vydání Územního plánu Otročín
23. 06. 2020 ČEZ – Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Karlovy Vary/Sedlec
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.140/2020, MDZ Nové sídlo společnosti Schmitt + Sohn Česká republika.
22. 06. 2020 Stavební úpravy a nástavba K. Vary, Dvory č.p. 2
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.138/2020, PDZ Dopravní situace - 1791 - uzavírka.
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 142/2020 _ místní úprava provozu na pozemní komunikaci _ Gotehova pěšina
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.139/2020, PDZ Přípojky a sjezd pro RD na p.p.č. 68-2
22. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.141/2020, PDZ Oprava produktovodu D104 Kryry - Hájek.
22. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.121/2020, PDZ III/2201 - III/22134, Rekonstrukce křižovatky Čankov.
22. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
22. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
22. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
19. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
19. 06. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
18. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad v Te..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 52/20, 53/20
18. 06. 2020 Dokument "EÚ Praha 3, Opakovaná..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Záměr prodeje podílu na pozemku st.p.č. 57 k.ú. Čankov k bytové jednotce
18. 06. 2020 Dokument "EÚ Praha 3, Opakovaná..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.137/2020, PDZ Otovice, KV, K Panelárně, č.p. 169, kNN IE-12-0007191
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.136/2020, KV, III/22129, Bor č.43 - nová přípojka vodovodu.
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.135/2020, II/193 Borek - Zbraslav, oprava povrchu.
17. 06. 2020 Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 771/6 v k.ú. Čankov, obec Karlovy Vary
17. 06. 2020 Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 2 018M13/29
16. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezů č. 50/20, 51/20
16. 06. 2020 Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice

XML