Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Zderadice
30. 03. 2021 Záměr propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka
17. 03. 2021 Stavební povolení - křižovatka s III/11447a- křižovatka s III/11438-PD
17. 03. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/0687 - vodovod Maršovice
17. 03. 2021 Odpověď na info dle zákona č. 106/1999 Sb._internet
17. 03. 2021 Rozpočtové opatření 1/2021
17. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú. - Neznámí vlastníci 3/2021
05. 03. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú.Šebáňovice
05. 03. 2021 Záměr prodeje částí pozemků k.ú. Strnadice
02. 03. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 23. 2. 2021
23. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
23. 02. 2021 Hospodaření s odpady městyse Maršovice za rok 2020
11. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2020
11. 02. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 23. 2. 2021
09. 02. 2021 Aukční vyhláška - pozemek p.č. 1016/3 k.ú. Šebáňovice
29. 01. 2021 Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Maršovice
29. 01. 2021 Rozpočtové opatření 10/2020
27. 01. 2021 Oznámení o zahájení SŘ na stavbu: III/11447-křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438 - PD
27. 01. 2021 Záměr přenechání části pozemku k užívání
27. 01. 2021 Záměr pronájmu obecního bytu
12. 01. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice
29. 12. 2020 Informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
29. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 - městys Maršovice
29. 12. 2020 Rozpočtové opatření 9/2020
29. 12. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Maršovice na roky 2022-2023
29. 12. 2020 Schválený rozpočet MŠ Maršovice na rok 2021
28. 12. 2020 Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021
28. 12. 2020 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 22.12.2020
28. 12. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022-2024
11. 12. 2020 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22.12.2020
10. 12. 2020 Protokoly o zkoušce č. 2020/3006 a 2020/3345 - vodovod Zderadice
10. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2020
04. 12. 2020 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 15.12.2020
04. 12. 2020 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 24.11.2020
30. 11. 2020 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 24.11.2020
27. 11. 2020 Návrh rozpočtu městyse Maršovice na rok 2021
25. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
23. 11. 2020 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú.Šebáňovice
18. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
13. 11. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice dne 24.11.2020 od 18 hod
10. 11. 2020 Stavba „D3 0304 Václavice - Voračice“ - výjimka ze zákazů stanovených k ochraně
10. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO BENE-BUS na r. 2022-2024
10. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO BENE-BUS na rok 2021
29. 10. 2020 Návrh rozpočtu MŠ Maršovice na r. 2021
29. 10. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Maršovice na r. 2022-2023
26. 10. 2020 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 20. 10. 2020
22. 10. 2020 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Maršovice
09. 10. 2020 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
08. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
07. 10. 2020 Písemnost doručovaná vyhláškou z Ministerstva životního prostředí - Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů pro realizaci dálnice D3

XML