Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2023 Záměr zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - k.ú. Zderadice
08. 06. 2023 Záměr prodeje částí pozemku p.č.1531/1, část "a" a "c" v k.ú. Zderadice
08. 06. 2023 Rozpočtové opatření 3/2023
07. 06. 2023 Návrh závěrečného účtu městyse Maršovice za rok 2022
29. 05. 2023 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 23. 5. 2023
19. 05. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení dočasného zákazu zastavení - Triatlon Konopiště
17. 05. 2023 Nařízení města Benešov o záměru zadat zpracování Lesních hospodářských osnov (LHO) Benešov - Konopiště
16. 05. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Strnadice-Maršovice
12. 05. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 23. 5. 2023
10. 05. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Strnadice-Maršovice
04. 05. 2023 Záměr zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - k.ú. Zderadice
03. 05. 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Návrh závěrečného účtu 2022 - BENE-BUS
27. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 - součtové
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
30. 03. 2023 Dokument "Rozhodnutí - závěr zj..." již není dostupný.
29. 03. 2023 Rozpočtové opatření 2/2023
29. 03. 2023 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 14. 3. 2023
20. 03. 2023 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 14. 3. 2023
20. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
07. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Sokol Maršovice 2023
07. 03. 2023 Protokol o zkoušce č. 2023/0577 - vodovod Maršovice
06. 03. 2023 Rozpočtové opatření 1/2023
03. 03. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 14.3.2023
24. 02. 2023 Záměr o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví městyse - el.rozvaděč
24. 02. 2023 Záměr o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví městyse - přístřešek
24. 02. 2023 Záměr zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - k.ú. Maršovice u Benešova - II
23. 02. 2023 Seznam neznámých vlastníků + brožura
23. 02. 2023 Informace o hospodaření s odpady v roce 2022
22. 02. 2023 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023
21. 02. 2023 „Svoz odpadů v městysi Maršovice“
10. 02. 2023 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 7. 2. 2023
09. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Tvoršovice
07. 02. 2023 Výsledky volby prezidenta ČR
06. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka
27. 01. 2023 Rozpočtové opatření 8/2022
26. 01. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 7.2.2023
26. 01. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - změna ochranného pásma - ptačí chřipka
23. 01. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - fara
23. 01. 2023 Záměr zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy - k.ú. Maršovice u Benešova
19. 01. 2023 Info pro žadatele o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - II. kolo volby prezidenta ČR
19. 01. 2023 Umístění volebních stanovišť ve Středočeském volebním kraji pro volby prezidenta ČR 2023 (drive-in hlasování) pro první i druhé kolo
19. 01. 2023 Projednání nesouladů zjištěných při Revizi katastru Maršovice u Benešova - 22. 2. 2023
17. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta ČR
16. 01. 2023 Výsledky volby prezidenta ČR
13. 01. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - změna nařízení
11. 01. 2023 Výroční zpráva o poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2022
06. 01. 2023 Posuzování vlivů na ŽP - Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3
05. 01. 2023 Umístění volebních stanovišť ve Středočeském volebním kraji pro volby prezidenta ČR 2023
05. 01. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ŽÁDOST PRO VŠECHNY CHOVATELE DRŮBEŽE O ODEVZDÁNÍ DOTAZNÍKŮ DO 9.1.2023
04. 01. 2023 Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

XML