Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2022 Záměr prodeje pozemku p.č. 1481/2 v k.ú. Zderadice
29. 09. 2022 Rozpočtové opatření 6/2022
27. 09. 2022 Záměr prodeje pozemků p.č.1483/11 a část pozemku p.č.1481 v k.ú. Zderadice
27. 09. 2022 Záměr prodeje pozemků p.č. 50/3 a části pozemku p.č. 1487v k.ú.Zderadice
27. 09. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Sokol Maršovice 2022
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
19. 09. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 13. 9. 2022
05. 09. 2022 Protokol o zkoušce č. 2022/2733 - vodovod Maršovice
01. 09. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 13. 9. 2022
31. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
30. 08. 2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice
23. 08. 2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámí vlastníci
23. 08. 2022 Veřejná vyhláška - vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
22. 08. 2022 Rozpočtové opatření 5/2022
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Železný dědek 2022
05. 08. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 - krajská hygienická stanice
05. 08. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
29. 07. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 7. 2021
25. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 07. 2022 Rozpočtové opatření 4/2022
14. 07. 2022 Oznámení veřejného projednání návrhu na Změnu č. 1 ÚP Bystřice
14. 07. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání 26. 7. 2022
01. 07. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 28. 6. 2022
01. 07. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Maršovice
01. 07. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do zastupitelstva městyse Maršovice
01. 07. 2022 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy - Kormorán velký
27. 06. 2022 Protokol o zkoušce č. 2022/1804 - vodovod Maršovice
20. 06. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 28. 6. 2022
14. 06. 2022 Rozpočtové opatření 3/2022
14. 06. 2022 Posuzování vlivů na životní prostření - vodovod v koridoru dálnice D3
01. 06. 2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva na r. 2022 - 2026
31. 05. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 26. 5. 2022
27. 05. 2022 Závěrečný účet městyse Maršovice za rok 2021
26. 05. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 26. 5. 2022
24. 05. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 - krajská hygienická stanice
17. 05. 2022 Výzva k přihlášení osob - promlčení věcného břemene
13. 05. 2022 Regulační opatření 1/2022 - Zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou
12. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 BENE-BUS a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 BENE-BUS
12. 05. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení dočasného DIP Triatlon 2022 - Konopiště-Neveklov
10. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu městyse Maršovice za rok 2021
29. 04. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Do..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021 - Vodovod Maršovice, vodovod Zderadice a Součtové porovnání
28. 04. 2022 Informace o pomoci Úřadu práce ČR - pro zákazníky, kterým hrozí odpojení od plynu nebo elektřiny (kteří doposud neuzavřeli smlouvu s DPI)
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Středočeský kraj
11. 04. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
05. 04. 2022 Rozpočtové opatření 2/2022
04. 04. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 29. 3. 2022
31. 03. 2022 Protokol o zkoušce č. 2022/0794 - vodovdo Zderadice
31. 03. 2022 Protokol o zkoušce č. 2022/0793 - vodovod Maršovice
29. 03. 2022 Rozhodnutí o uzavření MK - Zahrádka - Havárie propustku

XML