Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 10. 2021 Rozpočtové opatření 6/2021
30. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o povinném školení
29. 09. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/2747 - vodovod Zderadice
20. 09. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 609/4 v k.ú. Zderadice
15. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů - změna
06. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
01. 09. 2021 Rozpočtové opatření 5/2021
26. 08. 2021 Upozornění Finančního úřadu o zrušení osvobození (remízky, háje, větrolamy a meze)
23. 08. 2021 Rozpočtové opatření 4/2021
23. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
18. 08. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastníci 8/2021
18. 08. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Dlouhá Lhota)
11. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
06. 08. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 3. 8. 2021
06. 08. 2021 Dokument "Oznámení o prodloužen..." již není dostupný.
02. 08. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021-2091, 2021/2092, 6361/21 - vodovod Maršovice
24. 07. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 3. 8. 2021
21. 07. 2021 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
21. 06. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 15. 6. 2021
21. 06. 2021 Rozpočtové opatření 3/2021
21. 06. 2021 Závěrečný účet městyse Maršovice za rok 2020
08. 06. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03. 06. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice - 15.6.2021
01. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe
28. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu městyse Maršovice za rok 2020
24. 05. 2021 Záměr směny pozemků a jejich částí - k.ú.Zderadice
18. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace_Sokol Maršovice 2021
17. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet za rok 2020 - BENE-BUS
14. 05. 2021 Rozpočtové opatření 2/2021
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r.2021 od Krajské hygienické stanice
06. 05. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú. Šebáňovice
04. 05. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 27. 4. 2021
03. 05. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 27. 4. 2021
03. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - JIŽ JEN DO 11. 5. 2021 - V Maršovicích sečteno zatím pouze 56%
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - uzavírka Tisem-Tvoršovice
26. 04. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/1176 - vodovod Maršovice
21. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Zahrádka u Benešova
21. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosní - k.ú. Zderadice
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
15. 04. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
13. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Neveklov
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
09. 04. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú. Šebáňovice
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - PRODLOUŽENO

XML