Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 05. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP - Malšín - testování soutěžního vozu
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání komunikace - U Kasáren, ČK
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - Za Tavírnou, ČK
03. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/160 - omezení rychlo
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - sil. III/1634, Z. Zvonková - hraniční
03. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - sil. III/1631, Červené mostky - Bližší
03. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy na silnici č. III/15911
02. 05. 2021 Oznámení veřejného projednání - ÚŘEDNÍ DESKA
29. 04. 2021 Dokument "217EX 00169/19-533 OZ..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Dokument "198EX 403/20-64 Průvo..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Dokument "120 EX 2156/19-123-Us..." již není dostupný.
29. 04. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba k zahradní chatě a pergola, Hašlovice, (jiná stavba
29. 04. 2021 Oznámení o nálezu věci - nález notebooku zn. Acer
29. 04. 2021 Oznámení o nálezu věci - koloběžka a nabíječka
29. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Vodovodní řad v obci Markvartice
27. 04. 2021 Dokument "Převzetí písemnosti v..." již není dostupný.
27. 04. 2021 Dokument "EX 80/21-4 Usnesení -..." již není dostupný.
27. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební práce Chlumeček č.p. 1
26. 04. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín
26. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Chodník podél silnice III/15535 v obci D.Třebonín
26. 04. 2021 Informace k výcviku - květen 2021
26. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce chodníku v Srníně u silnice III/1439
23. 04. 2021 Dokument "Výzva k odstranění od..." již není dostupný.
22. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební úpravy silničního propustku na MK U Rybníka v Křemži
22. 04. 2021 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeské kraje
22. 04. 2021 Dokument "040EX 1650/07-296 Dra..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Pozvánka ZM č. 3 - 29.4.2021
21. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Výstavba MÚK Třebonín - Dálnice D3
21. 04. 2021 Obnovení úřadních hodin Městského úřadu Český Krumlov
21. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace DMO Český Krumlov, z.s.
21. 04. 2021 Dokument "Oznámení o dosažení 1..." již není dostupný.
21. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
20. 04. 2021 Oznámení na úřední desce (prodej pozemku části pozemkové parcely č. 304/1 v k. ú. Český Krumlov)
19. 04. 2021 Usnesení - ve věci určení data smrti - Josef Palan
19. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Vyšný
19. 04. 2021 Posuzování vlivů koncepce "Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2022-2027" na ŽP
19. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Modernizace silnice II/143 Dobročkov-Brloh
14. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání Rožmberská ul, Horská ul., Č. Krumlov
14. 04. 2021 Dokument "120 EX 6558/17-215-Us..." již není dostupný.
14. 04. 2021 Dokument "Žádost o uveřejnění n..." již není dostupný.
13. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Vodovodní a kanalizační přípojka k rodinnému domu - silnice III/
13. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace pro Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.
13. 04. 2021 oznámení na ÚD-pronájem Vávrová
12. 04. 2021 Dokument "213EX 99997/99-89 Dra..." již není dostupný.
12. 04. 2021 Dokument "213EX 99997/99-88 Dra..." již není dostupný.
08. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce vodovodu Brloh
07. 04. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku při užívání veřejného prostranství
07. 04. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Cyklistický závod Jihočeské amatérské ligy 2021

XML