Město Český Krumlov

Okresní město
Okres Český Krumlov

http://mestokrumlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

Datová schránka: 64pbvxc
E-mail: mail@mu.ckrumlov.cz, posta@mu.ckrumlov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových...
31. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 DV 139EX 14578/14-113
31. 05. 2021 Informace k výcviku - červen 2021
28. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rekonstrukce ulice Za Kapličkou, Kájov
28. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka MK Vyšší Brod, ul.
26. 05. 2021 oznámení na ÚD-pronájem Moravcová
26. 05. 2021 Nařízení 2/2021
26. 05. 2021 Dokument "094 EX 10626/18-162 U..." již není dostupný.
24. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Uložení kabelového vedení pro připojení pozemku parc. č. 1844/2
24. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - III/1636 Za Nádražím
24. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání PK - sil. III/1636, Za Nádražím, H. Planá, u domu č
21. 05. 2021 veřejná vyhláška_opakované VP ÚP Zlatá Koruna
21. 05. 2021 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
20. 05. 2021 Dokument "120 EX 31717/13-142-U..." již není dostupný.
20. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
19. 05. 2021 Pozvánka ZM č. 04 - 27.5.2021
19. 05. 2021 Oznámení o nálezu věci - nález klíče s nečitelnou papírovou visačkou - Plešivecké nám.
19. 05. 2021 nález klíče od vozidla VW + klíč FAB - Chvalšinská silnice
18. 05. 2021 VŘ - vedoucí Oddělení kancelář starosty - manager PR
18. 05. 2021 Nařízení
17. 05. 2021 Směna pozemku p.p.č 1786 za pozemek část p.p.č. 1288/17 vše v k. ú. Český Krumlov
17. 05. 2021 Souhlasné prohlášení pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí k parcele č. 842/2 v k. ú.
17. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu - návrh OOP: zpřehlednění dopravního prostoru v části ulice Vyšehrad
17. 05. 2021 Dokument "120 EX 28381/19-87-Dr..." již není dostupný.
14. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu - návrh OOP: Žádost o zvýšení bezpečnosti obyvatel před BD U Vlaštov
14. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Zvl. užívání komunikace - III/1637, ul. Švermova, Horní Planá
14. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Přechodná úprava provozu, oprava koleje na trati Černá v Pošumav
14. 05. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu: Stanovení PÚP na ÚK Lesů ČR - 9. Czech New Energies Rallye a 1.
13. 05. 2021 Posuzování vlivů koncepce ?Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 ? 2027? na životní prostředí pod...
13. 05. 2021 Žádost o zveřejnění veřej. vyhl. OOP, kterým se zřizuje OP radiolokátru Č.B.
12. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 05. 2021 Dokument "120 EX 31717/13-38-EP..." již není dostupný.
11. 05. 2021 stanovení místní úpravy provozu: Oprava mostu ev. č. CK-008, Český Krumlov
11. 05. 2021 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 5. 2021
11. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
11. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
10. 05. 2021 Jednání Zastupitelstva města Český Krumlov č. 3 ze dne 29. 4. 2021 - přehled přijatých usnesení
07. 05. 2021 Rozpočtová opatření k 04.05.2021
07. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 05. 2021 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oz..." již není dostupný.
06. 05. 2021 Dokument "213EXD 48/21-1 Dražeb..." již není dostupný.
05. 05. 2021 Dokument "120 EX 4477/20-21-EPN..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Porovnání kalkulace a skutečnosti ČOV za měsíce 10-12/2020
04. 05. 2021 oznámení na ÚD-prodej Hurtovi
04. 05. 2021 oznámení na ÚD-pronájem BD 119,120
04. 05. 2021 Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části p.p.č. 1299/1 v k. ú. Český Krumlov)
04. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

XML