Obec Březejc

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://brezejc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březejc
Březejc 6
594 01 Březejc

Datová schránka: esiazyr
E-mail: obec.brezejc@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2022 Opakované veřejné projednání změny č.1 ÚP Ořechov
24. 06. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2026 - schválený MRVMB
24. 06. 2022 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2021 - SCHVÁLENÝ MRVMB
24. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření MRVMB
15. 06. 2022 Volby do ZO 2022 - metodika
15. 06. 2022 Závěrečný účet obce Březejc za rok 2021
15. 06. 2022 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Březejc za rok 2021
15. 06. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2021
14. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.4 2022
10. 06. 2022 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Březejc na volební období 2022 - 2026
08. 06. 2022 Pohádkový les Pikárec
08. 06. 2022 Informace z Domácího hospice Vysočina
08. 06. 2022 Náborová kampaň k PČR
08. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 14.6.2022
02. 06. 2022 Pozvánka na zasedání ZO 9.6.2022
01. 06. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2026 - návrh MRVMB
01. 06. 2022 Pozvánka na valnou hromadu MRVMB červen 2022
01. 06. 2022 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2021 - NÁVRH MRVMB
01. 06. 2022 Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO 2021 MRVMB
27. 05. 2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu
27. 05. 2022 Pozvánka na volební valnou hromadu Honebního společenstva Jabloňov-Ruda
25. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 3 SVK Žďársko
23. 05. 2022 Desková hra
21. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Obce Březejc za rok 2021
21. 05. 2022 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
21. 05. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2021
19. 05. 2022 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
19. 05. 2022 Pohádkový les Pikárec
13. 05. 2022 Kotlíkové dotace
13. 05. 2022 Kontejner na velkoobjemový odpad
13. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 3 2022
06. 05. 2022 Nařízení č.1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje
06. 05. 2022 Nařízení č. 1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje
04. 05. 2022 Pozvánka na pouťový fotbal 2022
04. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2 SVK Žďársko
04. 05. 2022 Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2021
04. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 10.5.2022
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška OOP OP letiště Křižanov
29. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné na rok 2021 VAS
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
19. 04. 2022 Pozvánka za zasedání ZO 28.4.2022
19. 04. 2022 Svoz nebezpečného odpadu 3.5.2022
19. 04. 2022 Pozvánka na pálení čarodějnic
12. 04. 2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 17.5.2022
12. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 2 2022
11. 04. 2022 Akce Čistá Vysočina 2022
10. 04. 2022 Pozvánka na VH SVK Žďársko
10. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu SVK Žďársko za rok 2021
10. 04. 2022 Zpráva auditora SVK Žďársko
10. 04. 2022 Přerušení dodávky el. energie 29.4.2022

XML