Obec Březejc

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://brezejc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březejc
Březejc 6
594 01 Březejc

Datová schránka: esiazyr
E-mail: obec.brezejc@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
25. 09. 2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2022
20. 09. 2023 Preventivní a vzdělávací roadshow
14. 09. 2023 Oznámení o zveřejnění rozp. opatření č. 2 MRVMB
13. 09. 2023 Rozpočtové opatření č. 5 2023
06. 09. 2023 Oznámení o konání VH per rollam 7.9.-15.9.2023
04. 09. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 12.9.2023
04. 09. 2023 Rozpočtové opatření č. 4 2023 SVK Žďársko
04. 09. 2023 Pozvánka SDH Ořechov
01. 09. 2023 Veřejná vyhláška-Oznámení o projednání Zprávy o uplatňování ÚP Velké Meziříčí"
22. 08. 2023 Nabídka zaměstnání VAS - provozní montér vodovodů
22. 08. 2023 Nabídka zaměstnání VAS - provozní montér kanalizací
22. 08. 2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
22. 08. 2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
10. 08. 2023 Pozvánka na zasedání ZO 18.8.2023
10. 08. 2023 Pozvánka na loučení s prázdninami
19. 07. 2023 Pozvánka na koncert kapely Listověj v Ronově
18. 07. 2023 Rozpočtové opatření č. 3 2023 SVK Žďársko
17. 07. 2023 Upozornění vodoprávního úřadu - sucho
12. 07. 2023 Seminář - Kotlíkové dotace
11. 07. 2023 Pozvánka na XV. ročník Heřmanické dechovky
11. 07. 2023 Pozvánka na Nohejbalový turnaj 2023 obec Uhřínov
21. 06. 2023 Závěrečný účet obce Březejc 2022
21. 06. 2023 Zájezd na muzikál ANDĚL PÁNĚ
12. 06. 2023 Rozpočtové opatření č. 4 2023
12. 06. 2023 Pozvánka na zasedání ZO 20.6.2023
07. 06. 2023 Pozvánka na setkání v Jihlavě - vysokorychlostní trať
02. 06. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina 13.6.2023
02. 06. 2023 Pozvánka Vítání léta 2023
02. 06. 2023 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2022 - SCHVÁLENÝ MRVMB
30. 05. 2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
30. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce Březejc 2022
30. 05. 2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2022
30. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 2 2023 SVK Žďársko
05. 05. 2023 Pozvánka na pouťový fotbal
04. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 3 2023
04. 05. 2023 RO č. 1 2023 SVK Žďársko
28. 04. 2023 Pozvánka na VH MRVMB 18.5.2023
28. 04. 2023 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2022 - NÁVRH MRVMB
28. 04. 2023 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko
28. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 VAS
28. 04. 2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 9.5.2023
25. 04. 2023 Svoz nebezpečného odpadu 11.5.2023
25. 04. 2023 Svoz velkoobjemného odpadu 18.5.2023
20. 04. 2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023
19. 04. 2023 Pozvánka na pálení čarodějnic
16. 04. 2023 Pozvánka na zasedání ZO 24.4.2023
12. 04. 2023 Nabídka zaměstnání ČOV Velké Meziříčí - provozní elektrikář
12. 04. 2023 Veřejná vyhláška FÚ DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023
02. 04. 2023 Akce Čistá Vysočina 2023

XML