Obec Březejc

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://brezejc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březejc
Březejc 6
594 01 Březejc

Datová schránka: esiazyr
E-mail: obec.brezejc@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha k 31.12.2021
19. 05. 2022 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
19. 05. 2022 Pohádkový les Pikárec
13. 05. 2022 Kotlíkové dotace
13. 05. 2022 Kontejner na velkoobjemový odpad
13. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 3 2022
06. 05. 2022 Nařízení č.1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje
06. 05. 2022 Nařízení č. 1/2022 obce Březejc - zákaz podomního prodeje
04. 05. 2022 Pozvánka na pouťový fotbal 2022
04. 05. 2022 Rozpočtové opatření č. 2 SVK Žďársko
04. 05. 2022 Schválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2021
04. 05. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 10.5.2022
04. 05. 2022 Veřejná vyhláška OOP OP letiště Křižanov
29. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné na rok 2021 VAS
20. 04. 2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
19. 04. 2022 Pozvánka za zasedání ZO 28.4.2022
19. 04. 2022 Svoz nebezpečného odpadu 3.5.2022
19. 04. 2022 Pozvánka na pálení čarodějnic
12. 04. 2022 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 17.5.2022
12. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 2 2022
11. 04. 2022 Akce Čistá Vysočina 2022
10. 04. 2022 Pozvánka na VH SVK Žďársko
10. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu SVK Žďársko za rok 2021
10. 04. 2022 Zpráva auditora SVK Žďársko
10. 04. 2022 Přerušení dodávky el. energie 29.4.2022
10. 04. 2022 Digitální technické mapy Kraje Vysočina
05. 04. 2022 Rozpočtové opatření č.1 2022 SVK Žďársko
05. 04. 2022 Kontejner na BIO odpad u hřbitova v Rudě-upozornění
28. 03. 2022 Tradiční košt pálenek
28. 03. 2022 Velikonoční výstava Velká Bíteš
28. 03. 2022 Změna čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2022
27. 03. 2022 Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021
27. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 1 2022
22. 03. 2022 Nové mapování intravilánu obce Březejc
22. 03. 2022 Nové mapování intravilánu obce Březejc - leták
07. 03. 2022 Informace pro občany o povinnostech používání kotlů na pevná paliva
05. 03. 2022 Informace k možnosti poskytování mimořádné okamžité pomoci obyvatelům Ukrajiny
05. 03. 2022 Pozvánka na zasedání ZK Vysočina 15.3.2022
05. 03. 2022 Informace pro klienty DPI - energie
05. 03. 2022 Informace pro klienty DPI - pomoc od Úřadu práce ČR
03. 03. 2022 Soutěž "Jak pomáhá ombudsman dětem"
28. 02. 2022 Pomoc Ukrajině
23. 02. 2022 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy-Letiště Křižanov
23. 02. 2022 priloha k VV Letiště Křižanov - ochranná pásma a výškové překážky
23. 02. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
21. 02. 2022 Prodej drůbeže - zásilková služba
19. 02. 2022 Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022
19. 02. 2022 Vlastníci lesů musí pro čerpání dotací v letošním roce podat dvě ohlášení
18. 02. 2022 Pozvánka na masopustní průvod 2022
11. 02. 2022 Pozvánka na zasedání ZO 17.2.2022

XML