Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Bero..." již není dostupný.
16. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (fema, kříženec maltézáka, bílé barvy) - 58644/14/ŽP
16. 09. 2014 Zbyněk Haman - krbová kamna v k.ú. Bubovice
16. 09. 2014 GP Plus, s. r. o. - plynový kotel a krb v k. ú. Chrustenice
16. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Bero..." již není dostupný.
16. 09. 2014 Bydlení Králův Dvůr, s. r. o. - 3 plynové kotle v k. ú. Levín u Berouna
16. 09. 2014 Olga Menclová - krbová vložka v k. ú. Chyňava
15. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec maltézáka, bílé barvy) - 58318/14/ŽP
15. 09. 2014 Irena a Jaroslav Svitákovi - čistírna odpadních vod v k. ú. Svinaře
15. 09. 2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - prodej hrobového příslušenství na hrobovém místě na hřbitově v Berouně a kapesního nože - 3506, 3513/14
15. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 09. 2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha 2 - prodej hrobového příslušenství na hrobovém místě na hřbitově v Berouně a kapesního nože - 3506, 3513/14 - nemovitý majetek v k. ú. Beroun - 010/2014
15. 09. 2014 Dokument "RAK CZ, a. s. - draže..." již není dostupný.
12. 09. 2014 Územní plán Lužce - upravený návrh - opakované veřejné projednání - 56889/14/ÚPRR
12. 09. 2014 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 24. 9. 2014 od 15:00
11. 09. 2014 Aleksander Martynenko - plynový kotel a krbová kamna v k. ú. Levín
11. 09. 2014 Eva Váchová - krbová vložka v k. ú. Chrutenice
11. 09. 2014 Martina a Pavel Mikolášovi - čistírna odpadních vod v k. ú. Chyňava
11. 09. 2014 Paolo Guagliardo - krbová vložka a plynový kotel v k. ú. Hlásná Třebaň
10. 09. 2014 ČEZ Distribuce, a. s. upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 09. 2014 Rozpočet města Beroun na rok 2014 a rozbor hospodaření města k 30. 6. 2014 a komentáře
09. 09. 2014 Pronájem části pozemku v k. ú. Beroun
08. 09. 2014 Nařízení č. 5/2014, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád
08. 09. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka u Obchodní akademie Beroun
08. 09. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu - Lávka u Obchodní akademie Beroun
08. 09. 2014 Veřejná soutěž - Pronájem prostoru sloužícího podnikání ve společenském domě PLZEŇKA
05. 09. 2014 Oznámení č. 14/2014
05. 09. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu - Veřejné osvětlení - Květinka v Berouně - Zápis z hodnocení přijatých nabídek
05. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
04. 09. 2014 Pěší zóna v ul. Palackého a V Plzeňské bráně - 55674/14/DOPR
04. 09. 2014 Vodovod - Zdejcina přivaděč - 56298/14/VÝST
04. 09. 2014 Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun - 55934/14/VÝST
04. 09. 2014 Pěší zóna v ul. Palackého a V Plzeňské bráně - 56140/14/DOPR
04. 09. 2014 Ministersvo životního prostředí Praha 10 - stanovisko - Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 - 2020 - 59503/14
03. 09. 2014 Ministerstvo životního prostředí Praha - stanovisko k návrhu koncepce - Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - 60631/14
03. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Bero..." již není dostupný.
02. 09. 2014 Krajský úřad STČ kraje - zveřejnění záměru prodat pozemek v k. ú. Beroun - 114947/14
02. 09. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Klad..." již není dostupný.
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (Jack Russell terrier) - 55301/14/ŽP
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec) - 55279/14/ŽP
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec kokršpaněla) - 55274/14/ŽP
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec) - 55280/14/ŽP
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec čivavy) - 55240/14/ŽP
01. 09. 2014 Oznámení o nálezu - pes (kříženec boxera, střední výšky, hnědé barvy) - 55289/14/ŽP
01. 09. 2014 Kanalizace a ČOV Hudlice - 54954/14/ŽP
01. 09. 2014 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - zastřešení stávající žb jímky a změna užívání stavby v k. ú. Loděnice u Berouna - 55113/14/VÝST
01. 09. 2014 Jan Krúpa - kotel na tuhá paliva v k. ú. Zadní Třebaň
01. 09. 2014 Petr Rákosník - čistírna odpadních vod v k. ú. Stradonice u Berouna
01. 09. 2014 Libor Bauer - krbová vložka v k. ú. Mezouň
01. 09. 2014 Zbyněk Adam - plynový kotel v k. ú. Tmaň

XML