Město Beroun

Okresní město
Okres Beroun

http://mesto-beroun.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Datová schránka: 2gubtq5
E-mail: posta@muberoun.cz, podatelna@muberoun.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 10. 2014 Městský úřad Králův Dvůr - výzva - vyjádření k podanému odvolání - Reko MS Beroun - STL přivaděč - 2. částo - 5474/14
31. 10. 2014 Městský úřad Králův Dvůr - výzva - vyjádření k podanému odvolání - Reko MS Beroun - STL přivaděč - 2. částo - 5474/14
30. 10. 2014 Oznámení č. 17/2014
30. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
29. 10. 2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Berouna - 5. 11. 2014 od 15:00
29. 10. 2014 Patrik Sviták - kotel na tuhá paliva v k. ú. Skuhrov pod Brdy
29. 10. 2014 Obec Hlásná Třebaň - čistírna odpadních vod
29. 10. 2014 Martin Vrba - plynový kotel v k. ú. Beroun
29. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
29. 10. 2014 Eva a Jan Kozákovi - krbová vložka v k. ú. Levín u Berouna
27. 10. 2014 Chodník podél silnice v k. ú. Králův Dvůr - Levín - 67980/14/DOPR
27. 10. 2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Berouna
27. 10. 2014 Věra a Václav Janouškovi - čistírna odpadních vod v k. ú. Skuhrov pod Brdy
27. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
27. 10. 2014 Nařízení Evropského parlamentu o přesunech zvířat v zájmovém chovu na území EU
24. 10. 2014 Petr Jakoubek - čistírna odpadních vod v k. ú. Liteň
23. 10. 2014 Michal Bláha - kotel na tuhá paliva v k. ú. Zdice
23. 10. 2014 Obec Hlásná Třebaň - čistírna odpadních vod
23. 10. 2014 Petra a Zdeněk Kuklovi - krbová vložka v k. ú. Kozolupy
23. 10. 2014 Tomáš Syrovátka - krbová vložka v k. ú. Stašov u Zdic
23. 10. 2014 Obec Hlásná Třebaň - čistírna odpadních vod
23. 10. 2014 Petra a Zdeněk Kuklovi - krbová kamna v k. ú. Kozolupy
23. 10. 2014 Tomáš Syrovátka - krbová vložka v k. ú. Stašov u Zdic
23. 10. 2014 Okresní soud Beroun - usnesení - Šaldová - 23Nc1027/2014-46
23. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
23. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
22. 10. 2014 Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna kotle v Mateřské škole, Vrchlického 63, 266 01 v Berouně - Předávací protokol ke Smlouvě o dílo
22. 10. 2014 Technické služby, s. r. o. Beroun - hrobová místa
22. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
21. 10. 2014 Oznámení č. 16/2014
21. 10. 2014 Michaela Vajnerová a Patrik Sviták - kotel na tuhá paliva v k. ú. Skuhrov pod Brdy
20. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
20. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Svit..." již není dostupný.
17. 10. 2014 Mezouň - splašková kanalizace - 65996/14/ŽP
16. 10. 2014 Správa železniční dopravní cesty, s. o. - demolice v k. ú. Tetín u Berouna
16. 10. 2014 Oznámení o nálezu - pes (rasa špic malé výšky a rezavé barvy se středně dlouhou srstí) - 65436/14/ŽP
16. 10. 2014 Oznámení o nálezu - pes (fena, štěně křížence černobíle strakaté barvy s krátkou srstí) - 65440/14/ŽP
16. 10. 2014 Stavební úprava silnice v k. ú. Stradonice - 65417/14/DOPR
16. 10. 2014 Stanovení místní úpravy provozu v obci Železná - 65834/14/DOPR
16. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Miroslav Hanzelka - čistírna odpadních vod v k. ú. Zadní Třebaň
15. 10. 2014 Jana Večeřová a Miroslav Švestka - kachlová kamna v k. ú. Trubín
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 10. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
14. 10. 2014 Karolína Veselá - krbová vložka v k. ú. Tmaň
14. 10. 2014 Miroslav Kalný - plynový kotel v k. ú. Zahořany u Berouna

XML