Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
06. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Sek Web4Soft - Jeseník, 6.etapa rozšíření sítě
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Záměr města prodat separační linku
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru životního prostředí
04. 11. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace Velká Kraš
04. 11. 2019 Usnesení 6. ZM
31. 10. 2019 KÚ OK - Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy - Aktualizace č. 2a ZÚR OK a úplné znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 2a
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Usnesení 31. RM
31. 10. 2019 Oznámení o nálezu zvířete ze dne 22.10.2019
30. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
30. 10. 2019 Program 32. RM
29. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 ÚZSVM - Aukční vyhláška_elektronická aukce - nemovité věci - Pozemky v k.ú. Jeseník v KÚ pro OK vč. věech součástí, které tvoří trvalé porosty
25. 10. 2019 Výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu
24. 10. 2019 Zveřejnění záměru města uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu -areál fotbalových hřišť
24. 10. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru psychiatrie, klinický psycholog, všeobecná sestra, všeobecná sestra se specializací v psychiatrii
24. 10. 2019 Pronájem bytu č.5 o velikosti 2+1 na ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku
24. 10. 2019 Pronájem bytu č.4 o velikosti 3+1 na ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku
24. 10. 2019 VŘ - tajemník
23. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Svobody
23. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Janáčkova, Purkyňova
23. 10. 2019 Usnesení 30. RM
22. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Vaškova, Mahenova
22. 10. 2019 Program 6. ZM
22. 10. 2019 Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník
22. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/369 kříž s I/60 - prodloužení
22. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Hlucholazská
18. 10. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování IV.
17. 10. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Odborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavbnictví - v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Olomoucký kraj
15. 10. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
15. 10. 2019 Zařazení komunikace - chodník - Husova
15. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu
15. 10. 2019 Program 30. RM
11. 10. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.

XML