Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 09. 2019 Polní cesty Vlčice
02. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jesenické dožínky
30. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na MK a silnici č. III-4539 v obci Velká Kraš, OOP.
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu -EVT
29. 08. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na období 2020 -2022
28. 08. 2019 Usnesení 25. RM
28. 08. 2019 Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Javorník - veřejná vyhláška
27. 08. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2020 -2022
27. 08. 2019 Výpůjčka nebytových prostor
27. 08. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - RO 156/2019 - RO 162/2019, RO 163/2019 - RO 168/2019
27. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 284 - apartmány - včetně odstavných stání, č.p. 284, Lipová -lázně
23. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
23. 08. 2019 VŘ - asistent prevence kriminality
23. 08. 2019 Revitalizace bytového domu č.p. 1166, ul. Lipovská
23. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu Písečná, závody saní
22. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Výběrové řízení na ředitele Městské policie Jeseník
22. 08. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územní plánování)
22. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/456
22. 08. 2019 VŘ na ředitele Městské Policie
22. 08. 2019 SEK We4Soft - Jeseník, 6. etapa rozšíření sítě
22. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na ÚK na pozemku parc. č.1081/54 v k. ú. Jeseník, OOP
20. 08. 2019 Program 25. RM
20. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na lesní cestě v k. ú. Česká Ves, opatření obecné povahy
20. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Oznámení o nálezu zvířete ze dne 15. 8. 2019
16. 08. 2019 VŘ na referenta OSÚaÚP - agenda ÚP II.
15. 08. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
15. 08. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR - v oboru neurologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
15. 08. 2019 KÚ OK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - v oboru urologie (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
15. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457 - Rýžování zlata
14. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Nábřežní
13. 08. 2019 Usnesení 24. RM
13. 08. 2019 Obec Velká Kraš - Výběrové řízení - na pracovní místo - Údržbář vodovodní sítě, údržbář obce
12. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Mikulovice - závod jednotlivců
12. 08. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
12. 08. 2019 II/456 Žulová - křiž. se silnicí II/457
09. 08. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP - obor neurologie

XML