Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení ,,Obnova vodovodu v lokalitě K Nádraží, Lipová-lázně
17. 01. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení aukce na prodej nemovitých věcí
17. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu . K+K - havárie
16. 01. 2020 Usnesení 38. RM
15. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457
15. 01. 2020 Oznámení o převzetí zdr. dokumentace
15. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Muzikantská stezkav k. ú. Jeseník , OOP
14. 01. 2020 Dokument " Usnesení o odročení ..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Dokument " Usnesení - dražení v..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Usnesení 37. RM
14. 01. 2020 Usnesení 36. RM
13. 01. 2020 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedeným dokumentem - Rozpočtová opatření č. RO 308/2019 - RO 315/2019
13. 01. 2020 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK Sokolská -parkovistě, v k. ú. Mikulovice.
13. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - obec Mikulovice - závod jednotlivců
08. 01. 2020 Program 37. RM
07. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Luční v k. ú. Vidnava, OOP
07. 01. 2020 Vyhlášení výzvy - Program obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2020
07. 01. 2020 Technická a dopravní infratsruktura pro rodinné domy - Luční II
07. 01. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitosti - pozemky
07. 01. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku - obálková metoda
07. 01. 2020 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování
06. 01. 2020 usnesení - ustanovení opatrovníka: Novostavba RD na parc. č. 909/2, 1473, 909/5... v k.ú. Supíkovice
06. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - havárie vodovod, kanalizace
03. 01. 2020 Zveřejnění záměru na stanovení místní úpravy provozu na UK na pzemku parc.č. 2419/1 v k. ú. Jeseník, parkoviště Kufland.
03. 01. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků
03. 01. 2020 Oznámení - Zveřejňování poskytnutých informací na žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
23. 12. 2019 schválení kanalizačního řádu: Žádost o schválení provozního řádu kanalizace
20. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo nám.
20. 12. 2019 Vydání Změny č.1 Územního plánu Písečná - veřejná vyhláška
20. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedeným dokumentem: Schválený rozpočet města Jeseník na r. 2020
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - 6. změna rozpočtu města (RO 269/2019 - RO 287/2019), rozpočtová opatření RO 288/2019 - RO 307/2019
18. 12. 2019 Schválený rozpočet příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na rok 2020
18. 12. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 3+1 na ul. Tylova v Jeseníku
18. 12. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+1 na ul. Tylova v Jeseníku
18. 12. 2019 rozhodnutí - Kanalizace Obec Velká Kraš
18. 12. 2019 Komunikace pro rodinné domy u školy ve Zlatých Horách
18. 12. 2019 Vodovod a kanalizace Jeseník Bukovice - Pásíčka
18. 12. 2019 Usnesení 35. RM
17. 12. 2019 Usnesení 7. ZM
17. 12. 2019 Polní cesty C1, C13 a C14 v k.ú. Vlčice u Javorníka
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška města Jeseník č. 3/2017, o nočním klidu
13. 12. 2019 Informace o záměru Olomouckého kraje - bezúplatně převést nemovitý majetek

XML