Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060761852 dne 26.05.2021 - https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
06. 05. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - Přípolož nového vedení sítě elektronických komunikací - chráničky pro budoucí uložení zemního optického kabelu v rámci výměny a částečné změny trasy zemního kabelového vedení vysokého napětí 22 kV
06. 05. 2021 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 2+1 na ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku
05. 05. 2021 Program 86. RM
05. 05. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na vybraných silničních mostech silnic II. a III. tříd v okrese Jeseník.
05. 05. 2021 Dražební vyhlášky - Šimek Roman vs Jánský Jaroslav
04. 05. 2021 Město Žulová - Výběrové řízení - na obsazení volného místa "HASIČ (kat. č. 2.21.27, tř. V., VI.)"
03. 05. 2021 Dražební vyhlášky - Vokáč Ctibor vs Kooperativa pojišťovna, a.s.
03. 05. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - žel. přejezd Mikulovice
03. 05. 2021 Dražební vyhlášky - Zicháčková Iveta vs Bohemia Faktoring, a.s.
01. 05. 2021 Dražební vyhlášky - Dostál Jaroslav vs VZP ČR
30. 04. 2021 Informace pro občany o možnosti seznámení se uvedenými dokumenty : Rozpočtová opatření č. RO 69/2021 RO 77/2021, 2. změna rozpočtu (RO 78/2021 - RO 88/2021), rozpočtová opatření č. RO 89/2021 - RO 94/2021
29. 04. 2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK a ÚK v k. ú. Česká Ves.
29. 04. 2021 Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2020
29. 04. 2021 Pronájem nebytových prostor - čp. 1147/10, K. Čapka, Jeseník
29. 04. 2021 Pronájem nebytových prostor - čp. 1147/10, K. Čapka, Jeseník
29. 04. 2021 Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků
29. 04. 2021 Usnesení 85. RM
28. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - UK Mikulovice
28. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Bílková Alena vs PROFI CREDIT Czech, a.s.
28. 04. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi nemovité věci pozemku p. č. 1166/1 v k. ú. Jeseník
28. 04. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi nemovité věci pozemku p. č. 2105/243 v k.ú. Jeseník
27. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III-4551 u žel. přejezdu P 4321 v k. ú. Hradec u Jeseníku.
27. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Bradová Renáta vs Intrum Czech, s.r.o.
27. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Tříška František vs ČSOB Pojištovna, a.s.
27. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Lukeš Rudolf vs BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
27. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Vaníček Jan vs Československá obchodní banka, a.s.
26. 04. 2021 Pronájem volné vývěsní skříňky - ul. Průchodní v jeseníku
26. 04. 2021 Pronájem vývěsních skříněk na ul.Průchodní v Jeseníku
26. 04. 2021 Usnesení 15. ZM
26. 04. 2021 Bílá Voda
26. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Šťastný Miroslav vs VZP ČR
23. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Szotkowski Petr vs Kooperativa pojišťovna, a.s.
23. 04. 2021 FÚ pro OK - Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 - hromadný předpisný seznam čj. 762750/21/3100-11460-803122
22. 04. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na MK 8b „Kamenické dílny – Žlíbek“ – na pozemku parc. č. 1221/2 v k. ú. Žulová. OOP.
22. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Sokollská - Mikulovice
22. 04. 2021 -
21. 04. 2021 Program 85. RM
21. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění_Sdružení měst a obcí Jesenicka - Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled, Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2021, Závěrečný účet za rok 2020
21. 04. 2021 Obnova vodovodu v ulici Zlatá Stezka, Jeseník
21. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění_Mikroregion Jesenicko - Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled, Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2021, Závěrečný účet za rok 2020
21. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/45319 Lipovská, částečná uzavírka
20. 04. 2021 Dražební vyhlášky - Úlehlová Marcela, Úlehla Rostislav vs Home Credit a.s.
20. 04. 2021 KÚ OK - Oznámení koncepce "Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 - 2027"
20. 04. 2021 Připojení odběrných míst NN - zahrádkářská osada (nad sběrným dvorem)
20. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Slunná 58
20. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Slunná 60
19. 04. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Zařazení komunikace - Šumperská (chodník)
16. 04. 2021 Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 2921/1 v k.ú. Vlčice u Javorníka

XML