Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 KÚ OK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - ČPZP - v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Jeseník
03. 12. 2021 stanovení DZ Parkoviště na ul. Wolkerova, Zlaté Hory
03. 12. 2021 stanovení DZ Polní cesta C14, k.ú. Vlčice u Javorníka
01. 12. 2021 OZÚŘ - Výměna vedení VN 22 kV v nové trase
01. 12. 2021 Program 104. RM
29. 11. 2021 KÚ OK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území okres Jeseník
29. 11. 2021 stanovení přechodné úpravy provozu - MK Jiráskova
29. 11. 2021 Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2022
26. 11. 2021 Ochranné pásmo "Bernartice - vodní zdroj"
25. 11. 2021 Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. - Oznámení o cenách vodného a stočného pro rok 2022
24. 11. 2021 Výběrové řízení na právníka - přestupkáře Odboru stavebního úřadu a územního plánování III.
24. 11. 2021 Usnesení 103. RM
23. 11. 2021 Dražební vyhlášky - Tempír Miloslav vs FREVLOKO s.r.o.
23. 11. 2021 Veřejnoprávní smlouva o o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
23. 11. 2021 Návrh opatření obecné povahy
23. 11. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Husova k. ú. Vidnava, OOP.
20. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
19. 11. 2021 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných městem Jeseník na rok 2022
18. 11. 2021 Usnesení 102. RM
18. 11. 2021 Program 103. RM
18. 11. 2021 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
18. 11. 2021 dopravní značení Most přes řeku Bělá Hradec-Nová Ves
17. 11. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku Oddělení investic III.
16. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805878 dne 03.12.2021 - https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
15. 11. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - obytný přívěs HOBBY 10E
13. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
13. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
12. 11. 2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na ÚK (ČS BENZINA) v k. ú. Česká Ves.
12. 11. 2021 KÚ OK_OŽPaZe-Zahájení zjišťovacího řízení záměru - "Terénní úpravy na pozemcích parc. č. 2055/48 a 2055/49 v k.ú. Jeseník"
12. 11. 2021 Dopravní značení u multifunkčního hřiště na ul. Dukelská, Jeseník
11. 11. 2021 Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2022
11. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/45316 Nýznerov
11. 11. 2021 3A Dotační program na podporu sociálních služeb 2022
11. 11. 2021 2A_Dotační program na podporu kulturních akcí 2022
11. 11. 2021 1B_Dotační program SPORT 2022- činnost
11. 11. 2021 1A_Dotační program na podporu sportovních akcí 2022
11. 11. 2021 Návrh rozpočtu MRJ na rok 2022 - MRJ
10. 11. 2021 Pronájem nebytových prostor
10. 11. 2021 Zveřejnění záměru města propachtovat nemovitosti - pozemky
10. 11. 2021 Zveřejnění záměru města prodat podíl 1/9 nemovitosti
10. 11. 2021 Zveřejnění záměru města prodat nemovitosti - pozemky
10. 11. 2021 Dokument " Územní rozhodnutí - ..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
10. 11. 2021 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty: Rozpočtová opatření č. RO 214/2021 - 231/2021, 5. změna (RO 232/2021 - RO 241/2021), RO 242/2021 - RO 252/2021
10. 11. 2021 Usnesení 101. RM
09. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.

XML