Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Usnesení 33. RM
19. 11. 2019 Oznámení o nálezu zvířete ze dne 11. 11. 2019
19. 11. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územního plánování)
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2020 - SMOJ
15. 11. 2019 Dražební vyhláška - Černůšková Kristýna v Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
15. 11. 2019 Dražební vyhláška - Váňa Svatopluk v Intrum Czech, s.r.o.
15. 11. 2019 Dražební vyhláška - Boháčová Helena v BOHEMIA ENERGY entitiy s.r.o.
15. 11. 2019 SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Česká Ves, Písečná, Studený Zejf a Jeseník - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činosti
15. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová
15. 11. 2019 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Jeseník na rok 2020
14. 11. 2019 Stanovení DZ "Technická a dopravní infratsruktura pro rodinné domyLuční II" v k.ú. Jeseník
14. 11. 2019 Zveřejnění záměru města prodat pozemky včetně budovy Labyrintu Olomouckému kraji
14. 11. 2019 Zveřejnění záměru na omezení rychlosti (na 30 km/h) na MK "Luční" v k. ú. Vidnava.
13. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Miroslav Vodička
13. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Radek Divina
12. 11. 2019 Program 33. RM
12. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - opatrovník: Novostavba RD na parc. č. 909/2, 1473, 909/5... v k.ú. Supíkovice
11. 11. 2019 Dražební vyhláška - Műller Leo v VZP ČR
11. 11. 2019 Dražební vyhláška - Schramková Jitka v JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh
11. 11. 2019 ÚZSVM - Aukční vyhláška_elektronická aukce - na zajištění zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. Jeseník
08. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Žádost o schválení kanalizačního řádu - město Žulová, obec Skorošice
07. 11. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - rozpočtová opatření č. RO 201/2019 - RO 222/2019, 5. změna rozpočtu města (RO 223/2019 - RO 227/2019), RO 228/2019 - RO 236/2019
07. 11. 2019 Zveřejnění pronájmu sociálního bytu 1+0 Tyršova ul. v Jeseníku
07. 11. 2019 Zveřejnění pronájmu nebytového prostoru
07. 11. 2019 Komunikace pro rodinné domy u školy ve Zlatých Horách
07. 11. 2019 Zveřejnění záměru města pronajmout části pozemků
06. 11. 2019 Návrh rozpočtu MRJ na rok 2020 / Návrh rozpisu rozpočtu MRJ na rok 2020 - MRJ
06. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu MK Na Sídlišti - Zl. Hory
06. 11. 2019 Usnesení 32. RM
06. 11. 2019 Dotační programy na rok 2020
06. 11. 2019 Pravidla pro poskytování dotací 2020
06. 11. 2019 Dražební vyhláška - Frühauf František v Intrum Czech, s.r.o.
06. 11. 2019 Dražební vyhláška - Heller František v ČEZ Prodej, a.s.
06. 11. 2019 Dražební vyhláška - Ondra Libor v B2 Kapital Czech Republic s.r.o.
06. 11. 2019 Dražební vyhláška - Pilařová Anna v ČSOB Pojišťovna, a.s.
06. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Sek Web4Soft - Jeseník, 6.etapa rozšíření sítě
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Záměr města prodat separační linku
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru životního prostředí
04. 11. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace Velká Kraš
04. 11. 2019 Usnesení 6. ZM
31. 10. 2019 KÚ OK - Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy - Aktualizace č. 2a ZÚR OK a úplné znění ZÚR OK po Aktualizaci č. 2a
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.

XML