Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku Oddělení majetku
03. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Masarykovo nám
03. 08. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. II/453, II/454, II/445
02. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Chřástalfest - noční klid
29. 07. 2021 Rekonstrukce místní komunikace na parc.č. 2921/1 v k.ú. Vlčice u Javorníka
28. 07. 2021 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedeným dokumentem - Rozpočtová opatření č. RO 152/2021 - RO 156/2021
28. 07. 2021 Program 92.RM
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Jeseník se baví 2021 - noční klid
27. 07. 2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na ÚK na pozemku parc. č.1313/57 v k. ú. Bukovice.
27. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Jurečka Jaroslav vs Intrum Czech, s.r.o.
27. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Balázs Alexandr vs VZP
27. 07. 2021 Chodník do lázní, Jeseník
24. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
24. 07. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
23. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Stříhavková Pavla vs BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
23. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Corandia, s.r.o. vs Kooperativa pojišťovna, a.s.
23. 07. 2021 Dražební vyhláš - Bejbl Pavel vs Euroclaim s.r.o.
22. 07. 2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK 27b "Školní" v k. ú. Žulová.
22. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na parkovišti MK Školní, vyhrazená stání pro vozidla MP Jeseník, OOP.
22. 07. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku Odboru školství, kultury a sportu
21. 07. 2021 DZ "Regenerace sídliště 9. května, Jeseník"
20. 07. 2021 Referent Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
20. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Erhards Artjoms vs ČEZ Prodej, a.s.
20. 07. 2021 Dražební vyhlášky - Bejbl Pavel vs Euroclaim s.r.o.
20. 07. 2021 Usnesení 91. RM
20. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Erbenova
19. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - U Kasáren
17. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
15. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Zveřejnění záměru města vypůjčit části pozemkové parcely č. 1313/1, k.ú. Bukovice u Jeseníka, o výměře cca 17 970 m2
14. 07. 2021 Usnesení 90. RM
14. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Písečná
14. 07. 2021 SPÚ - Veřejná vyhláška_Pozvánka na úvodní jednání - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Česká Ves a částech k.ú. Písečná, Studený Zejf a Jeseník
13. 07. 2021 MěÚ Bruntál - Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - SUM/PÚP, UZAVÍRKA, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ "ZÁVODY DO VRCHU"
09. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Za Podjezdem
08. 07. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
08. 07. 2021 Polní cesty C19 a C100 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Závody v BMX - noční klid
02. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
02. 07. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
02. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Hudební zahrada Katovna 2021 - noční klid
02. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Přípolož nového vedení sítě elektronických komunikací - zemního optickéko panelu v rámci výměny a částečné změny trasy zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV, (Jeseník - K. Čapka, VN 356, VNk, IE-12-8006648)
02. 07. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi nemovité věci pozemku p. č. 1166/1 v k.ú. Jeseník
01. 07. 2021 Výběrové řízení na referenta/ku Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
01. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Masarykovo nám
01. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/45319 Lipovská, částečná uzavírka
30. 06. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
29. 06. 2021 Vydání Změny č.1 Územního plánu Supíkovice - veřejná vyhláška
29. 06. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
29. 06. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.

XML