Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.1 Územního plánu Velké Kunětice
22. 05. 2024 PÚP: Žádost o stanovení přechodné úpravy - II/456 Žulová - St. Če
21. 05. 2024 PÚP: Cyklostezka ul. Polská - státní hranice, k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách - žádost
21. 05. 2024 KÚOK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - bobr evropský
21. 05. 2024 Dražební vyhláška - ROAD DREAM s.r.o. vs ČPZP
18. 05. 2024 Dražební vyhláška - František Palenkás vs KELMA Systems a.s.
16. 05. 2024 PÚP: Místo: sil. II/457, ul. Míru, st. lm. cca 8,44 km, , na pozemcích parc.č. 1011/3 a 1101/2 k.ú. Javorník-město
16. 05. 2024 Rozhodnutí zařazení, vyřazení MK: žádost o zařazení pozemní komunikace do místních komunikací, město - odd. majet
16. 05. 2024 Rozhodnutí zařazení, vyřazení MK: žádost o zařazení do místních komunikací, město - Regenerace sídliště 9. května
16. 05. 2024 Zveřejnění pronájmu bytu 1+1 na ul. Janáčkova č.p.753 v Jeseníku
16. 05. 2024 Zveřejnění pronájmu bytu 2+1 na ul. Janáčkova č.p.753 v Jeseníku
16. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060955675 - 5.6.2024 - Ulice Beskydská, Moravská
16. 05. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace č MJ-SML/0166/2024-AC Gamaspol Jeseník, spolek
15. 05. 2024 usnesení ZM 2/2024
15. 05. 2024 PÚP: Místo: Místní komunikace Masarykovo nám. k.ú. Jeseník
15. 05. 2024 KÚOK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - vlk obecný - Výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území OK
15. 05. 2024 stanovení DZ MK a II/450 Domašov u Jeseníka
15. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 1100609156446 - 3.6.2024 - nám.Svobody, Žižkova ulice a 28.října
15. 05. 2024 Oznámení o možnosti převzít písemnost
15. 05. 2024 stanovení místní úpravy provozu: návrh trvalé úpravy provozu, obec Lipová-lázně
15. 05. 2024 stanovení místní úpravy provozu: silnice II/450
15. 05. 2024 stanovení DZ Zóna Za Podjezdem
14. 05. 2024 vyvěšení na úřední desku - neznámá adresa: Výměna vedení VN 22 kV v nové trase, IE-12-8007515/ VN 354- US_JE_3097- Mž. č. 38, KZL, VN
14. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060956436 - dne 3.6.2024 - ulice Růžová a Priessnitzova
10. 05. 2024 Výběrové řízení na strážníka Městské policie
10. 05. 2024 Smlouva o poskytnutí dotace č.MJ-SML/0339/2024 - FK WAREX Jeseník
10. 05. 2024 Noční klid: Zahájení 177. lázeňské sezóny
10. 05. 2024 Usnesení o odročení dražebního jednání nařízeného na 22.5.2024 - WAMLAB s.r.o. v likvidaci vs ČEZ Prodej, a.s.
09. 05. 2024 Program RM 11/2024
09. 05. 2024 Usnesení RM 10/2024
09. 05. 2024 PÚP: Odbor dopravy- Žádost o stanovení přechodné úpravy
09. 05. 2024 PÚP: Místo: místní komunikace ul. Havlíčkova od křižovatky s místní komunikací ul. Rudná po křižovatku s místní komunikací ul. K. Čapka, parc.č. 751/1 a 682/2 k.ú. Jeseník
08. 05. 2024 oznámení návrhu MÚP: zrušení DZ, duplicity na ul. K.Čapka
07. 05. 2024 Aukční vyhláška - ÚZSVM -aukční vyhláška č. 1299 - pozemek p.č. 671/2 v k.ú. Bukovice u Jeseníka
06. 05. 2024 PÚP: Žádost o stanovení, Obnova místní komunikace Hlucholazská -
03. 05. 2024 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty: 2. změna (RO 70/2024 - RO 80/2024), RO 81/2024 - RO 94/2024
03. 05. 2024 oznámení návrhu MÚP: změna dodatkové tabulky "Vjezd na vjezdové povolení MěÚ Jeseník" na dodatkovou tabulku "Mimo dopravní obsluhy" související se značkou "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" na místních komunikacích:
02. 05. 2024 VŘ na referenta/ku krizového řízení
30. 04. 2024 Porovnání všech polože výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 04. 2024 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
30. 04. 2024 Daň z nemovitostí - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
30. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060947146 - 20.5.2024 - Bezručova a Seifertova ulice, parc. číslo 1085/1 a 1087/1
30. 04. 2024 doručení písemnosti - dědicové: Silnice II/457 st. hranice s Polskem - Javorník, křižovatka s I/60
30. 04. 2024 Dokument " Společné povolení: S..." již není dostupný.
27. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060947075 - 17.5. Česká Ves - Jesenická, Jeseník - Bezručova, Husova, Kaplického, O. Březiny, Raisova, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova
26. 04. 2024 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
26. 04. 2024 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
25. 04. 2024 Program RM 10/2024

XML