Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Návrh rozpočtu města na r. 2021
27. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Mondová Marie v ČEZ Prodej, a.s.
27. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Bartošová Tereza v ČEZ Prodej, a.s.
27. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Podešva Oto v VZP ČR
27. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Dulaj Jan v Intrum Czech, s.r.o.
27. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Čimbora Josef v Česká spořitelna, a.s.
27. 11. 2020 Usnesení 71. RM
26. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Honců Roman v ČSOB Pojišťovna, a.s.
25. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Gábor Robert v HC plus spol. s r.o.
24. 11. 2020 Stanovení DZ na ul. Hlucholazská, Mikulovice
24. 11. 2020 Zveřejnění záměru na místní úpravu provozu na účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1713 v k. ú. Jeseník.
24. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Zicháčková Iveta v Bohemia Faktoring, a.s.
24. 11. 2020 Informace pro občany o možnosti seznámení se uvedenými dokumenty: 5. změna rozpočtu města (RO 237/2020 - RO 245/2020), rozpočtová opatření RO 246/2020 - RO 248/2020, rozpočtová opatření RO 249/2020 - RO 264/2020
24. 11. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Lipová-lázně
23. 11. 2020 Návrh opatření obecné povahy
20. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Košnar Ladislav v VZP ČR
20. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Tomešek Vladimír v IFIS investiční fond, a.s.
20. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Papoušek Jiří v BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
20. 11. 2020 Dražební vyhlášky - Veltruská Zdeňka v Intrum Czech, s.r.o.
20. 11. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu II/450 - zimní období
19. 11. 2020 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK na pozemku parc. č. 961/9 , 994/2 v k. ú. Dolní Lipová.
19. 11. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III - 45710 a ÚK na pozemku parc. č. 3218/5 v k. ú. Mikulovice, OOP.
17. 11. 2020 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS (2.kolo EAS) - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku
17. 11. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457 Velká Kraš
16. 11. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Lipovská
12. 11. 2020 Úřad pro civilní letectví - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Mikulovice letiště
12. 11. 2020 OZV - místní poplatek z pobytu
12. 11. 2020 Stanovení dopravního značení "Oprava místní komunikace v Ondřejovicích"
10. 11. 2020 Usnesení 70. RM
10. 11. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek
10. 11. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek - bytová jednotka
10. 11. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek - část pozemku
10. 11. 2020 Zveřejnění záměru města prodat nemovitý majetek - pozemek
09. 11. 2020 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi nemovité věci pozemku p. č. 1543 v k.ú. Jeseník
09. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Usnesení 12. ZM
09. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Dotační programy na rok 2021
09. 11. 2020 Dotační programy na rok 2021
05. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
05. 11. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Lesa v k. ú. Vidnava, OOP
05. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
05. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
05. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
04. 11. 2020 Program 70. RM
04. 11. 2020 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
02. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
02. 11. 2020 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
02. 11. 2020 Zveřejnění záměru města pronajmout a vypůjčit pozemky
02. 11. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/457 Tůně u Farského lesa

XML