Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na zajištění zájemce o koupi nemovité věci pozemku p. č. 1166/1 v k.ú. Jeseník
26. 02. 2021 OZV - místní poplatek z pobytu - Změna ceny
26. 02. 2021 Dražební vyhlášky - POKUTOVÁ Marta vs Město Šumperk
26. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Liewehr Petr vs VZP ČR
26. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Torač Dušan vs VZP ČR
26. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Žiga Peter vs ČSOB Pojišťovna, a.s.
26. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost
25. 02. 2021 Program 79. RM
25. 02. 2021 Oznámení zahájení územního řízení Česká Ves - č-parc. 2400/37 NNk
24. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Lipová-lázně
24. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Lipová-lázně
24. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Nitka Zdeněk vs Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
23. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnosti
23. 02. 2021 Město Jeseník: Referent Odboru stavebního úřadu a územního plánování (agenda územního plánování)
23. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Vejdová Vladimíra v VZP ČR
23. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Joniak Petr vs VZP ČR
23. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Kutnohorská Josefa vs Společenství vlastníků jednotek Nádražní 285/23, Město Albrechtice
23. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Jiroušová Lucie, Jirouš Ladisla vs Intrum Czech, s.r.o.
23. 02. 2021 Dražební vyhlášky - Honců Roman v ČSOB Pojišťovna, a.s.
23. 02. 2021 Vydání Změny č.1 Územního plánu Javorník - veřejná vyhláška
23. 02. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
23. 02. 2021 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - na pozemku parc. č. 793/2 v k.ú. Písečná, OOP.
23. 02. 2021 Řešení infrastruktury Za kotelnou v Bukovicích
23. 02. 2021 Oprava chodníků na ulici Hrdinů, 9. května a Zahradní ve Vidnavě
18. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení dle §10d – Posuzování vlivů koncepce na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. - "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027"
18. 02. 2021 Závěr zjišťovacího řízení dle §10d – Posuzování vlivů koncepce na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. - "Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027"
18. 02. 2021 Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka
18. 02. 2021 Vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice - Pásíčka
17. 02. 2021 Program 14. ZM
17. 02. 2021 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování II. - agenda ÚP
17. 02. 2021 Oznámení o možnosti převzetí písemností
17. 02. 2021 Zařazení komunikace - chodník - ul. Šumperská
17. 02. 2021 Zařazení komunikace - chodník - ul. Šumperská
16. 02. 2021 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK Wolkerova (vyhrazená stání) k. ú. Zlaté Hory.
13. 02. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Veřejná vyhláška - zařízení Děčín (VÚ, DDsŠ, SVP, ZŠ, SŠaŠJ) - Oznámení o doručení možnosti převzít si písemnost - Glombíček Lubomír
12. 02. 2021 Návrh rozpočtu SMOJ na rok 2021 a rozpis rozpočtu SMOJ 2021 - SMOJ do 31.03.2021
12. 02. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Dokument " Dražební vyhlášky - ..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/3693 Petříkov Zimní období - dopúlnění
11. 02. 2021 Olomoucký kraj - Záměr bezúplatně převést nemovitý majetek - pozemek parc. č. 1484/1 v k.ú. Česká Ves
11. 02. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS - na prodej nemovité věci - pozemku parcely č. 2105/243 v k. ú. Jeseník, obec Jeseník
10. 02. 2021 ÚZSVM - vyhlášení aukce prostřednictvím EAS (2.kolo EAS) - na zajištění zájemce o koupi movitého majetku - mobilní telefon zn ZTE BLADE A3
10. 02. 2021 výběrové řízení na vedoucí/ho Odd. investic
10. 02. 2021 Návrh rozpočtu MRJ na rok 2021 a rozpis rozpočtu MRJ 2021 - MRJ
10. 02. 2021 Program 78. RM
10. 02. 2021 Dokument " Oznámení o možnosti ..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Partyzánská, Javorník

XML