Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Výběrové řízení na referenta/ku OSPOD
17. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Svatováclavský minifest - noční klid
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s.
16. 09. 2020 Dražební vyhláška - Richterová Petra v Intrum Czech, s.r.o.
16. 09. 2020 Dražební vyhláška - Mašek Michal v Intrum Czech, s.r.o.
16. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - VPÚK Lipová-lázně
16. 09. 2020 Program 67. RM
15. 09. 2020 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na MK U Lesa a silnici č. II/457 v k. ú. Vidnava
14. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na sil. č. II/457 na pozemcích parc. č. 1011 a 3/1 v k. ú. Javorník , město - 2x vyhrazené stání pro PČR.
14. 09. 2020 Dražební vyhláška - Snítilý Jiří v Kooperativa pojištovna, a.s.
14. 09. 2020 Dražební vyhláška - Matička Jiří v Intrum Czech, s.r.o.
14. 09. 2020 Dražební vyhláška - Mižigár Samuel v ČSOB Pojišťovna, a.s.
10. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060731014_dne 30.09.2020 - https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
10. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na MK Dittersdorfova v k. ú. Jeseník, zrušení přechodu pro chodce-OOP.
10. 09. 2020 Dopravní značení po opravě silnice II/456 a II/457, Stará Červená Voda
10. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060733523_dne 29.09.2020 - https://www.cezdistribuce.cz/odstavky
10. 09. 2020 Dražební vyhláška - Hecl Pavel, Heclová Eva v Město Zábřeh
10. 09. 2020 Dražební vyhláška - Kaul Karel v ČSOB Pojišťovna, a.s.
10. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Písečná
10. 09. 2020 Dopravní značení po opravě silnice II/456 a II/457, Žulová
10. 09. 2020 Dopravní značení po rekonstrukci autobusových zastávek v obci Uhelná
10. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - žel přejezdy Lipová lázně
09. 09. 2020 Program 11. ZM
09. 09. 2020 Usnesení 66. RM
08. 09. 2020 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek - Pozemky v k.ú. Bukovice u Jeseníka z vlastnictví OK SSOK, p.o.
08. 09. 2020 Dražební vyhláška - Dutkovský Andrej v Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
08. 09. 2020 Dražební vyhláška - Trávníček Ivan v HIDALGO PARTNERS, s.r.o.
04. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
04. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Ondřejovice
04. 09. 2020 ÚZSVM - Aukční vyhláška_elektronická aukce (EAS) - na prodej pozemku parc. č. 1043/3 a 1043/4 v k. ú. Bukovice u Jeseníka
04. 09. 2020 Usnesení 65. RM
02. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK 16C a 17C Ostružná
02. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - 9. květen
02. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
02. 09. 2020 MŽP_Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020“
02. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/450
02. 09. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
01. 09. 2020 Dopravní značení po rekostrukci náměstí v Javorníku
01. 09. 2020 Program 65. RM
31. 08. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník na r. 2021 -2023
31. 08. 2020 Záměr na stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III-45313 v k. ú. Dolní Skorošice.
31. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - MK Rožmitálská Zl. Hory
27. 08. 2020 Dokument " Dražební vyhláška - ..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Nařízení města č. 1/2020 a ceník - prakovací automaty
26. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - VPÚK Lipová-lázně
26. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/435/ LC Vysoká Jedle

XML