Město Jeseník

Okresní město
Okres Jeseník

http://jesenik.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jeseník
Masarykovo nám. 167/1
790 01 Jeseník

Datová schránka: vhwbwm9
E-mail: posta@mujes.cz, podatelna@mujes.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/453 chodník
23. 03. 2019 Výběrové řízení na referenta OSÚaÚP III.
21. 03. 2019 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OSU/018/2019 a jeho podmínkách - na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Jeseník
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Skála Miroslav, 1979
20. 03. 2019 Stanovení DZ "Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník"
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Jaroslav Mikuláš, 1987
19. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace MJ-SML/0173/2019
19. 03. 2019 Dražební vyhláška - Muring s.r.o v Česká spořitelna, a.s.
19. 03. 2019 Vydání Územního plánu Velká Kraš - veřejná vyhláška
19. 03. 2019 Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemkové parcely
15. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (OPP) č. 2
14. 03. 2019 Dražební vyhláška - ORSmix s.r.o. v Meffert ČR, spol. s r.o.
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Magistrát města Brna_OŽP - zpřístupnění předpisného seznamu č. 2017/000255/HPS - poplatek za komunální odpad 2017
14. 03. 2019 Usnesení 10. RM
14. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zdeněk Pospíšil
14. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Marie Černá
12. 03. 2019 Dražební vyhláška - Řezníčková Blanka, Sluka Jan v Město Jeseník
12. 03. 2019 Obec Vápenná - Konkurzní řízení - na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Vápenná, p.o.
12. 03. 2019 Stanovení DZ "Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník"
12. 03. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, oznámení o místě konání voleb do Evropského parlamentu.
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - SSOK pracovní místa sil. II. a III. třídy
11. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Angelika Rogalská
07. 03. 2019 Záměr města prodat pozemky
07. 03. 2019 Stanovení dopravního značení "parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147, Jeseník"
07. 03. 2019 Stanovení dopravního značení "ul. Dukelská (horní), Jeseník"
07. 03. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na MK Podlesí a MK Myslivecká v k. ú. Zlaté Hory, OOP.
06. 03. 2019 Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Kopretina Jeseník a na pracovní místo ředitele MŠ Jeseník, Jiráskova 799
06. 03. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru stavebního úřadu a územního plánování, agenda územního plánování
06. 03. 2019 Výběrové řízení na referenta Odboru životního prostředí
06. 03. 2019 Program 10. RM
05. 03. 2019 vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místo ředitele
04. 03. 2019 VŘ - referent OSÚaÚP, agenda ÚP II.
01. 03. 2019 Dražební vyhláška - Skyva Lukáš v Poštulková Alexandra
01. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Viktorie Kateřina Šuláková
01. 03. 2019 Rozhodnutí - Odkanalizování obce Velké Kunětice
01. 03. 2019 Dražební vyhláška - Pavelková Jana v Intrum Czech, s.r.o.
28. 02. 2019 Dražební vyhláška - Ivičicová Dan v Home Credit a.s.
28. 02. 2019 Dražební vyhláška - HÉDERVÁRYOVÁ Nataša v Intrum Czech, s.r.o.
28. 02. 2019 Zamítnutí návrhu na stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/369 v k. ú Ramzová, OOP
28. 02. 2019 Výběrové řízení na referenta OŽP
27. 02. 2019 Usnesení 9. RM
27. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost, Veronika Častulíková
27. 02. 2019 Dražební vyhláška - Menšík Tomáš v VZP ČR
27. 02. 2019 Dražební vyhláška - Knittel Jaroslav v HC plus spol. s r.o.
27. 02. 2019 Dražební vyhláška - Nývlt Miroslav v PROFI CREDIT Czech, a.s.
27. 02. 2019 Dražební vyhláška - Pourová Marie v ESSOX s.r.o.
27. 02. 2019 Dražební vyhláška - Kovář Karel v ESSOX s.r.o.
26. 02. 2019 Město Zlaté Hory - konkurzní řízení na funkci - vedoucí organizační složky Městská kulturní zařízení
26. 02. 2019 Město Zlaté Hory - konkurzní řízení na funkci - ředitel(ka) příspěvkové organizace Zlatohorsko kraj pokladů
26. 02. 2019 Informace pro občany o možnosti seznámení se s uvedenými dokumenty - rozpočtová opatření RO 26/2019 - RO 37/2019, 1. změna rozpočtu (RO 38/2019 - RO 45/2019), rozpočtová opatření RO 46/2019 - RO 52/2019

XML