Obec Topolany

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://www.obectopolany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Topolany
Topolany 51
682 01 Topolany

Datová schránka: wkubj2k
E-mail: topolany@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 03. 2018 Výsledky hlasování, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10 - 21.10.2017
07. 03. 2018 Upozornění na nekompletní sady hlasovacích lístků
07. 03. 2018 Záměr obce - Koupě části pozemku
07. 03. 2018 Záměr obce - Koupě části pozemku
07. 03. 2018 Záměr obce - prodeje regálů a cihel
07. 03. 2018 Záměr obce - prodeje regálů a cihel
07. 03. 2018 Záměr prodeje regálů a cihel
07. 03. 2018 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
07. 03. 2018 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka nezapsaných do katastru nemovitosti
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu DSO Ivanovická brána na rok 2018
07. 03. 2018 Nařízení obceTopolany - Tržní řád č. 1/2018
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 03. 2018 Pozvánka k zasedání zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Oznámení o výsledku voleb prezidenta ČR II. kolo, konané dne 26.1.a 27.1.2018
07. 03. 2018 Výsledky voleb prezidenta repubniky konané ve dnech 12.1. - 13.1.2018
07. 03. 2018 Oznámení, volby prezidenta České republiky
07. 03. 2018 Opatření obecné povahy, KÚJMK, Odbor životního prostředí
07. 03. 2018 Svolání zastupitelstva obce Topolany k 18. zasedání
07. 03. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
07. 03. 2018 Pozvánka na jednání Valné hromady svazku obcí Ivanovická brána
07. 03. 2018 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka nezapsaných do katastru nemovitosti
07. 03. 2018 Rozpočtová opatření č. 1, 2, /2018
07. 03. 2018 Oznámení o zveřejnění
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu DSO Ivanovická brána na rok 2018
07. 03. 2018 Nařízení obceTopolany - Tržní řád č. 1/2018
07. 03. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na období 2019 - 2020
07. 03. 2018 Schválený rozpočet obce Topolany na rok 2018
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 17,18,19
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2018
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření, oprava č. 15
07. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1 o místnímpoplatku za provoz systému shromažďování.,sběru, přepravy, třídění, odpadu
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 13, 14, 15, 16
07. 03. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Topolany na období 2019 - 2020
07. 03. 2018 Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2018
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 11, č.12
07. 03. 2018 Nařízení obce Topolany č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 8, 9, 10
07. 03. 2018 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4 oprava
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 7
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 2, 3,/2017
07. 03. 2018 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2016
07. 03. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č.1
07. 03. 2018 Schválený rozpočet na rok 2017
07. 03. 2018 Střednědobý rozpočtový výhled Ivanovická brána na léta 2018 - 2020
07. 03. 2018 DSO Ivanovická brána - Schválený rozpočet na rok 2017
07. 03. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Topolany na období 2018 - 2019

XML