Obec Topolany

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://www.obectopolany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Topolany
Topolany 51
682 01 Topolany

Datová schránka: wkubj2k
E-mail: topolany@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 03. 2018 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Výluky, Výlukový jízdní řád
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu obce Topolany na rok 2016
07. 03. 2018 Výluky ve dnech 1.,2.,3.,4.,února 2016
07. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Topolany č.1/2015
07. 03. 2018 Rozhodnutí hejtmana Jihomor. kraje č.1/2015 ze dne 3.7.2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
07. 03. 2018 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI TOPOLANY - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
07. 03. 2018 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
07. 03. 2018 Žádost o vydání voličského průkazu
07. 03. 2018 Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 ve vyškovském děkanství
07. 03. 2018 Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
07. 03. 2018 Setkání seniorů
07. 03. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Topolany za rok 2006
07. 03. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Topolany za rok 2006
07. 03. 2018 Výluky ČD
07. 03. 2018 Rozhodnutí č. 3/2016
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška, oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
07. 03. 2018 Výsledky hlasování - Volby do Zastupitelstev krajů 2016
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
07. 03. 2018 Oznámení
07. 03. 2018 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků)
07. 03. 2018 Epidemie infekční žloutenky, virové hepatitidy typu A
07. 03. 2018 Oznámení o uzavření Katastrálního pracoviště Vyškov
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 03. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
07. 03. 2018 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů
07. 03. 2018 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Elektronická evidence tržeb
07. 03. 2018 Pozvánka na jednání Valné hromady svazku obcí Ivanovická brána
07. 03. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Topolany za rok 2015
07. 03. 2018 Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2015
07. 03. 2018 Závěrečný účet svazku obcí Ivanovická brána za rok 2015
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy - program zlepšování kvality ovzduší
07. 03. 2018 Kalkulace cen pro vodné a stočné,pitné vody za rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce
07. 03. 2018 Kalkulace cen pro vodné a stočné,pitné vody za rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce
07. 03. 2018 Rozhodnutí o úplném uzavření provozu na silnicích okresu Vyškov
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška č.j.2096684/16/3000-11460-705400 daň z nemovitých věcí, splatnost daně r.2016
07. 03. 2018 Střednědobý výhled obce Topolany na období 2018 - 2019
07. 03. 2018 Rozpočtový výhled obce Topolany na období 2018 - 2019
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017
07. 03. 2018 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Pozvánka na jednání Valné hromady Svazku obcí Ivanovická brána
07. 03. 2018 Záměr obce Topolany - prodej pozemků p.č. 1484/1, p.č. 2181, p.č. 2182/2
07. 03. 2018 DSO Ivanovická brána ,Návrh rozpočtu na rok 2017
07. 03. 2018 Výlukový jízdní řád ČD Brno
07. 03. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání -Rozšíření vodovodu Topolany
07. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017
07. 03. 2018 Výlukový jízdní řád ČD Brno

XML