Obec Topolany

Město, městys, obec, MČ
Okres Vyškov

http://www.obectopolany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Topolany
Topolany 51
682 01 Topolany

Datová schránka: wkubj2k
E-mail: topolany@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Topolany č. 1/2016
07. 03. 2018 Výlukový jízdní řád ČD
07. 03. 2018 Nařízení státní veterinální správy
07. 03. 2018 Nařízení státní veterinální správy
07. 03. 2018 Prodej automobilu - AVIE 20F a přívěsný vozík
07. 03. 2018 Záměr prodeje kačírku, obec Topolany
07. 03. 2018 Záměr obce Topolany - prodej pozemku 81/1
07. 03. 2018 Svolání Zastupitelstva obce Topolany k 11 zasedání
07. 03. 2018 Harmonogram vývozu odpadu v době vánočních svátků
07. 03. 2018 Opatření proti virové hepatitidě typu A v předvánočním období
07. 03. 2018 Rozhodnutí odstranění stavby
07. 03. 2018 Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2017 - bez zvýšení
07. 03. 2018 Svolání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška , oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva, stanovení místní úpravy provozu
07. 03. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Topolany za rok 2016
07. 03. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Topolany za rok 2016
07. 03. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2016
07. 03. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ivanovice na Hané
07. 03. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ivanovice na Hané
07. 03. 2018 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na silnicích okresu Vyškov, -konání rychlostních zkoušek XXV. soutěže Rally Vyškov
07. 03. 2018 Zveřejnění, kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2016 , Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
07. 03. 2018 Zveřejnění, kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2016 , Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
07. 03. 2018 Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení, Respono a.s. Vyškov
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy ,přechodné úpravy na pozemní komunikaci
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy ,přechodné úpravy na pozemní komunikaci
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška
07. 03. 2018 Záměr obce Topolany - prodej pozemku
07. 03. 2018 Záměr obce Topolany - prodej pozemku
07. 03. 2018 Diskuzní setkání k programu rozveje obce na období 2018 - 2024
07. 03. 2018 Oznámení o změně vývozu odpadu v době velikonočních svátků
07. 03. 2018 Oznámení záměru
07. 03. 2018 Svolání Zastupitelstva obce Topolany k 14. zasedání
07. 03. 2018 Záměr obce Topolany - prodej pozemků
07. 03. 2018 Žádost o vyvěšení seznamu nedostatečně identifikovaného vlastníka na úřední desce
07. 03. 2018 Oznámení
07. 03. 2018 Návrh opatření obecné povahy
07. 03. 2018 Pozvánka na konání k 16.zasedání Zastupitelstva obce Topolany
07. 03. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie E. ON, Distribucea.s. České Budějovice
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, E.ON Distribuce, České Budějovice
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
07. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
07. 03. 2018 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
07. 03. 2018 Oznámení- Volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky
07. 03. 2018 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
07. 03. 2018 Rozhodnutí hejtmana JMK č.1/2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
07. 03. 2018 Záměr pronájmu pozemků k.ú. Topolany
07. 03. 2018 Svolání Zastupitelstva obce Topolany k 15. zasedání

XML