Obec Oplocany

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://oplocany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oplocany
Oplocany 100
751 01 Oplocany

Datová schránka: ut4axhq
E-mail: ou@oplocany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
05. 03. 2018 Usnesení z 32. Valné hromady DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na 33. řádnou Valnou hromadu DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Stanovisko ke stávce - FTL Prostějov (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na 32. Vanou hromadu DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin (1 příloha)
05. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o územním plánu Ivaň (1 příloha)
05. 03. 2018 Zapisování stavu vodoměrů (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o zahájení svozu bioodpadu (1 příloha)
05. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy - varroáza včel (1 příloha)
05. 03. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (1 příloha)
05. 03. 2018 Rozpočtový výhled Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Nařízení Státní veterinární správy-Ptačí chřipka -ukončení (1 příloha)
05. 03. 2018 Hodina Země 2017 (1 příloha)
05. 03. 2018 Usnesení z 15.zasedání ZO ze dne 27.2.2017 (1 příloha)
05. 03. 2018 Výzva vlastníkům nemovitostí (2 přílohy)
05. 03. 2018 Usnesení č. 31 ze zasedání Valné hromady DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na 15.zasedání ZO Oplocany dne 27.2.2017 (1 příloha)
05. 03. 2018 Svoz nebezpečného odpadu (1 příloha)
05. 03. 2018 Občanská poradna a poradna pro dlužníky (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na Valnou hromadu DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku (1 příloha)
05. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy (2 přílohy)
05. 03. 2018 Výsledky tříkrálové sbírky 2017 (2 přílohy)
05. 03. 2018 Nařízení Státní veterinární správy (1 příloha)
05. 03. 2018 Dokument "Elektronická dražební..." již není dostupný.
05. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy (2 přílohy)
05. 03. 2018 Mimořádná veterinární opatření (1 příloha)
05. 03. 2018 Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 (1 příloha)
05. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
05. 03. 2018 Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016 (1 příloha)
05. 03. 2018 Rozpočtové provizorium DSO Povaloví pro rok 2017 (1 příloha)
05. 03. 2018 Usnesení č.30.z Valné hromady DSO Povaloví ze dne 20.12.2016 (1 příloha)
05. 03. 2018 Oznámení o záměru (1 příloha)
05. 03. 2018 Pozvánka na 21. zasedání ZO Oplocany dne 16.3.2018 (1 příloha)
05. 03. 2018 Výzva vlastníkům nemovitostí (1 příloha)
05. 03. 2018 Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024 (1 příloha)
05. 03. 2018 Rozpočet obce Oplocany na rok 2018 (1 příloha)
05. 03. 2018 Oznámení o schválení rozpočtu Svazku obcí mikroregionu střední Haná na rok 2018 (1 příloha)
05. 03. 2018 Závěrečný účet obce Oplocany za rok 2016 (8 příloh)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních… (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních… (1 příloha)
05. 03. 2018 Schválený rozpočet na rok 2017 DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních… (1 příloha)
05. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017 DSO Povaloví (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250_2000 Sb. (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. (1 příloha)
05. 03. 2018 Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních… (1 příloha)
05. 03. 2018 Rozpočtový výhled 2018 - 2019 (1 příloha)
05. 03. 2018 Plán rozvoje obce Oplocany 2016-2020 (1 příloha)

XML