Obec Oplocany

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://oplocany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oplocany
Oplocany 100
751 01 Oplocany

Datová schránka: ut4axhq
E-mail: ou@oplocany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Oplocany konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
07. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy Změna č.1 Územního plánu Oplocany
05. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oplocany
30. 08. 2022 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí
29. 08. 2022 Pozvánka na 24. zasedání ZO Oplocany 5.9.2022
29. 08. 2022 Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany
02. 08. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a…
01. 08. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Povaloví 2022 - 2027
21. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Zastupitelstva obce Oplocany konané ve dnech 23…
02. 07. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení
27. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu DSO Povaloví za rok 2021
23. 06. 2022 Závěrečný účet obce Oplocany za rok 2021
20. 06. 2022 dokument
20. 06. 2022 dokument
20. 06. 2022 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2021 Oplocany
20. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - kanalizační řád POLU
20. 06. 2022 Pozvánka na 51. valnou hromadu DSO Povaloví dne 27.6.2022
14. 06. 2022 Pozvánka na 23. veřejné zasedání ZO Oplocany 21.6.2022
14. 06. 2022 Dokument "Oznámení o konání dra..." již není dostupný.
08. 06. 2022 Návrh Závěrečného účtu Obce Oplocany za rok 2021
25. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Střední Haná za rok 2021
19. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu DSO Povaloví za rok 2021
16. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Za..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Stanovení počtu členů ZO Oplocany pro volební období 2022 - 2026
05. 05. 2022 Návrh rozpočtu DSO Povaloví na rok 2022
04. 05. 2022 Seznam obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí,…
04. 05. 2022 Informace pro podávání kandidátních listin - volby do zastupitelstev obcí 2022
03. 05. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
02. 05. 2022 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška -Dodatečné povolení stavby
28. 04. 2022 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné za rok 2021
25. 04. 2022 Pozvánka na 22. veřejné zasedání ZO Oplocany dne 2.5.2022
22. 04. 2022 Provozní a kanalizační řád kanalizace POLU
21. 04. 2022 Finanční úřad - Veřejná vyhláška
20. 04. 2022 Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu - POLU- stoková síť, 2. část, obec Polkovice, Oplocany,…
08. 04. 2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024 - 2028
21. 03. 2022 Mimořádné veterinární opatření - dovoz zvířat z Ukrajiny
15. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu…
14. 03. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
09. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oplocany
01. 03. 2022 Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2021
07. 02. 2022 Veřejná vyhláška-Opatření obecné pobvyha o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí…
07. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje
04. 02. 2022 Pozvánka na 21. veřejné zasedání ZO Oplocany dne 7.2.2022
04. 02. 2022 Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2022
29. 01. 2022 Řád veřejného pohřebiště
25. 01. 2022 dokument
25. 01. 2022 dokument
25. 01. 2022 Návrh rozpočtu DSO Povaloví 2021
14. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
11. 01. 2022 Oznámení o zahájení spojeného řízení o prodloužení platnosti a změně stavby před jejím dokončením

XML