Město Blatná

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://mesto-blatna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Datová schránka: ih3bzwr
E-mail: mistostarosta@mesto-blatna.cz, starosta@mesto-blatna.cz, tajemnik@mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2022 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
19. 07. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Blatná a v navazujících částech sousedících k.ú. Bezdědovice, Blatenka, Buzice, Skaličany a Tchořovice v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatná
15. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, ul. Tyršova, Na Příkopech, Jana Wericha, Blatná
15. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava povrchu místní komunikace v k.ú. Hostišovice
14. 07. 2022 Společné povolení stavby "Úprava křižovatky I/20 Blatná x III/02019 x ul. Vrbenská"
12. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť Blatná
12. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Hajany
12. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy - Bělčice, Bratronice
11. 07. 2022 Záměr prodeje částí pozemku p.č. 483/40 v katastrálním území Blatná
11. 07. 2022 Záměr prodeje pozemku p.č. 2026 a pozemku p.č. 958/2 v katastrálním území Blatná
11. 07. 2022 Záměr prodeje části pozemku p.č. 896/150 v katastrálním území Blatná
07. 07. 2022 Dokument "Zápis z úvodního jedn..." již není dostupný.
01. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - krajkářské slavnosti Sedlice
30. 06. 2022 Výběrové řízení na pracovní pozici: referent/referentka odboru životního prostředí
30. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy
30. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť Sedlice
29. 06. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.2 územního plánu Předmíř
29. 06. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č. 1 územního plánu Bezdědovice
28. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška -Úze..." již není dostupný.
28. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Čečelovice
28. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Lom
27. 06. 2022 VV - oznámení o vydané Změně č. 3 ÚP Blatná (nabytí účinnosti)
27. 06. 2022 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání - kancelářské prostory v č.p. 727 v Blatné
24. 06. 2022 Dodávka služebního automobilu pro MP Blatná
24. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava chodníku a výstavba kanalizace ul. nábřeží Dukelské v Blatné
23. 06. 2022 Rozpočtová opatření 2022 schválená 22.06.2022
23. 06. 2022 Schválený závěrečný účet města Blatná za rok 2021
23. 06. 2022 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pouť Bělčice 2022
21. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
20. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí společné p..." již není dostupný.
20. 06. 2022 Dokument "Úprava křižovatky I/2..." již není dostupný.
17. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Výstava růží v Blatné
16. 06. 2022 Výběrové řízení na pracovní pozici: referent/referentka sociálního odboru
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - setkání rodáků a přátel obce Tchořovice
16. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Mustang Riders Club, z.s. - sprinty amerických automobilů u bývalého letiště Tchořovice
15. 06. 2022 Program na 24. zasedání Zastupitelstva města Blatná
15. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - výstavba kanalizace v obci Lnáře
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/02021, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Milčice u Čekanic - rekonstrukce vedení NN
14. 06. 2022 Pozvánka na na zasedání shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné, IČO 14220661
14. 06. 2022 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Lažany
14. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1753 a místní komunikaci, kabel NN Myštice
14. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
14. 06. 2022 AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY JIHOČESKÉHO KRAJE
10. 06. 2022 Dokument "Výzva účastníkům k se..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - průvod při slavnosti Božího těla
09. 06. 2022 Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají MěÚ Blatná
09. 06. 2022 Potřebný počet podpisů voličů na petici
09. 06. 2022 Oznámení o stanovení počtu členů ZM Blatná
07. 06. 2022 Dokument "Rozhodnutí společné p..." již není dostupný.

XML