Město Blatná

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://mesto-blatna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Datová schránka: ih3bzwr
E-mail: mistostarosta@mesto-blatna.cz, starosta@mesto-blatna.cz, tajemnik@mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), zákaz stání, ul. Sádlov, Blatná
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2023
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Blatná ul. Na Hřebeni (zákaz vjezdu vyznačených vozidel), Řečice (vyznačení křižovatky)
24. 11. 2022 Rozpočtová opatření 2022 schválená 23.11.2022
22. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1214 a MK Pacelice, kabel NN
22. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, sil. III/1213 Sedlice, vypnutí přej. zabezpečovacího zařízení přejezdu P1363
22. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Adventní trhy 2022
22. 11. 2022 Návrh rozpočtu města Blatná na rok 2023
22. 11. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2024-2026
19. 11. 2022 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
17. 11. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení - "Čečelovice-veřejné osvětlení (2022)
17. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, vypnutí přejezdového zab. zařízení, přejezdy P1344, P1345 Blatná
15. 11. 2022 Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením "Prodloužení chodníku u silnice I/20"
10. 11. 2022 Volba prezidenta 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - vodovodní přípojka Holušice
08. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kabel NN Jindřichovice
03. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oslava Sv. Martina
03. 11. 2022 Stanovisko MŽP k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027“
03. 11. 2022 Rozpočtová opatření 2022 schválená 02.11.2022
01. 11. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby 1I20Hněvkov- Sedlice
01. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanocení přechodné úpravy provozu, silnice č. 1/20, č. 1/22, č. 1/44 okrsek Strakonice - Písek
01. 11. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- stavba "ZTV Mlýn Blatná"
27. 10. 2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího odboru majetku, investic a rozvoje
25. 10. 2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje
25. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Lucernový průvod
20. 10. 2022 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí"Skaličany kabelizace NN" Blatná Skaličany
18. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/20, č. I/22, č. I/22H a č. I/4 na území okresu Strakonice a Písek
18. 10. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. 1/20 a č. 1/4 okres Strakonice a č. 1/19 okres Písek
18. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice II/175, III/1753 a místní komunikace Myštice, výlov rybníka Labuť
18. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pokládka zemního kabelového vedení NN Kocelovice
17. 10. 2022 Dokument "Záměr prodeje pozemků..." již není dostupný.
14. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava výpusti u rybníku Pejcha k.ú. Skaličany
13. 10. 2022 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. 1/20 a č. 1/4 okres Strakonice a č. 1/19 okres Písek
13. 10. 2022 Rozpočtová opatření 2022 schválená 05.10.2022
11. 10. 2022 Demolice věže kotelny v areálu sběrného dvora v Blatné
11. 10. 2022 Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Blatná
11. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/17311, místní a účelová komunikace, Chlum - prodloužení termínu
07. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1738 a místní komunikace Hajany
07. 10. 2022 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Závišín u Bělčic
06. 10. 2022 Návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), křižovatka Řečice, ul. Na Hřebeni a Bezdědovická Blatná
04. 10. 2022 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - VÝ..." již není dostupný.
04. 10. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, ul. Bicanova a nám. T.G. Masaryka v Sedlici
04. 10. 2022 Společné povolení stavebního záměru "Chodník a cyklostezka", Blatná - veřejná vyhláška
30. 09. 2022 Vývěrové řízení - všeobecná sestra
27. 09. 2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ORP Blatná
26. 09. 2022 Záměr výpůjčky pozemků v katastrálním území a obci Blatná
24. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - 43. INVELT Rally Pačejov 2022
23. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu při konání 43. INVELT Rally Pačejov 2022
23. 09. 2022 Dokument "Milostivé léto II..." již není dostupný.

XML