Město Blatná

Město, městys, obec, MČ
Okres Strakonice

http://mesto-blatna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Blatná
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

Datová schránka: ih3bzwr
E-mail: mistostarosta@mesto-blatna.cz, starosta@mesto-blatna.cz, tajemnik@mesto-blatna.cz, mesto@mesto-blatna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 09. 2022 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1080/1 v katastrálním území a obci Blatná
16. 09. 2022 Záměr prodeje pozemku st.p.č. 819/13 v katastrálním území a obci Blatná
16. 09. 2022 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1984/24 v katastrálním území a obci Blatná
16. 09. 2022 Záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 53/1 a části pozemku p.č. 53/23 v katastrálním území a obci Blatná
16. 09. 2022 Záměr prodeje části pozemku p.č. 45/1 v katastrálním území Blatenka, obec Blatná
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, místní komunikace Záhrobí, kabel NN
13. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - umístění jeřábu na nám. J.A.Komenského v Blatné
08. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - kanalizační přípojka pro č.p. 191 v Blatné
08. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - stavba "Kostelní ulice včetně zkapacitnění odvodnění III.etapa"
08. 09. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, vyhrazené stání ZTP, ul. Nad Lomnicí Blatná
02. 09. 2022 Program na 25. zasedání ZM
01. 09. 2022 Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy - Bezdědovice, Čečelovice, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Mačkov, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří
01. 09. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č. 4 územního plánu Blatná
01. 09. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Buzice
30. 08. 2022 Program na 25. zasedání ZM
30. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, místní komunikace ul. Na Příkopech a V Podzámčí, Blatná
30. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, místní komunikace Skaličany, kanalizační přípojka
26. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka u č.p. 16 v místní části Výšice - hydroizolace
26. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, rekonstrukce místní a účelové komunikace, Chlum
26. 08. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č. 2 územního plánu Hajany
25. 08. 2022 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
25. 08. 2022 „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
25. 08. 2022 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, sil. II/173 a chodník tř. T.G. Masaryka, Blatná
23. 08. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - oprava fasády č.p. 302 (ul. Na Obůrce) v Blatné
23. 08. 2022 Oznámení o konání 1 zasedání členů OVK a školení
23. 08. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
19. 08. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Chodník a cyklostezka", Blatná - veřejná vyhláška
18. 08. 2022 Rozpočtové opatření na rok 2022 schválené 17.08.2022
16. 08. 2022 Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK - pokládka kabelu NN Řiště
12. 08. 2022 Dokument "Rozhodnutí společné ..." již není dostupný.
12. 08. 2022 Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2021
10. 08. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.3 územního plánu Čečelovice
10. 08. 2022 VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č. 1 územního plánu Chobot
09. 08. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Myštice
02. 08. 2022 Návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu), úprava dopravního značení nám. T.G.M. a ul. Bicanova, Sedlice
29. 07. 2022 Výběrové řízení na pracovní pozici: referent/referentka odboru správního a živnostenského úřadu
29. 07. 2022 Výběrové řízení na pracovní pozici: referent/referentka odboru dopravy
28. 07. 2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin
28. 07. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
28. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, silnice III/1734 Drahenický Málkov, kabel NN
26. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka silnice III/1738 Blatná, rekonstrukce žel. přejezdu P1345
26. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírka silnice III/1736 Bělčice, rekonstrukce žel. přejezdu P1323
26. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Březí
26. 07. 2022 Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy - Předmíř
22. 07. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - kanalizace Lnáře, prodloužení termínu
21. 07. 2022 Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
21. 07. 2022 Oznámení o zahájení stavby -umístění kabelového vedení NN v katastrálním území Drahenický Málkovkov

XML