Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (24. 7. 2017)
29. 01. 2018 Schválený Závěrečný účet obce Trnov za rok 2016
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_veřejné osvětlení
29. 01. 2018 Záměr na prodej stavebních pozemků ZTV Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-04)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.8.2017
29. 01. 2018 Záměr na směnu pozemků v k.ú. Trnov
29. 01. 2018 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 14. 8. 2017
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017_Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017_Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_škodliví ptáci
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 _ Stanovení mnimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 24. 7. 2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_darovací smlouvy, pohledávky
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 18.9.2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - liniová stavba telekomunikačního vedení, k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (16. 10. 2017)
29. 01. 2018 Oznámení o době místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (13.10.2017)
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-05)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.8.2017_příloha č. 1
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Jmenování zapisovatele OVK
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (5.12.2017)
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o místění iniové stavby - telekomunikačního vedení, k.ú. Vojenice
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - Opočno, Mikuláš 2017
29. 01. 2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vrchy Trnov r. 2018- r. 2021
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 16. 10. 2017
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Stanovení min. počtu členů OVK
29. 01. 2018 MZE - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb (Příloha č. 1)
29. 01. 2018 MZE - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb
29. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
29. 01. 2018 Rozpočtové provizorium na rok 2018
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 27.11.2017
29. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Trnov r. 2018 - r.2019
29. 01. 2018 Pozvánka na první jednání zasedání okrskových volebních komisí
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná (2017-07)
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (18.12.2017)
29. 01. 2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Trnov r. 2018 - r. 2021
29. 01. 2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazek obcí Dřížná r. 2019 - r. 2021
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-06)
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 31. 12. 2017
29. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Houdkovice r. 2019-2021
29. 01. 2018 Rozpočet MŠ Houdkovice na r. 2018
29. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2017
29. 01. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí_k.ú. Záhornice

XML