Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
29. 01. 2018 26/2017 Schválený rozpočet MŠ Houdkovice na rok 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (29.6.2017)
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. 5. 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (21. 6. 2017)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Irena Cvrkalová, Diana Voborníková, Adam Zídka, Marek Zídka
29. 01. 2018 Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2016
29. 01. 2018 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2016
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o rozšíření obvodu řízení o provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přepychy
29. 01. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Trnov za rok 2016
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (29. 5. 2017)
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (30.5.2017)
29. 01. 2018 Záměr na darování pozemku p.č. 512/2 o výměře 9 m2, k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 21.6.2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - East Bohemia Tour 2017 - Grand Prix Královehradeckého kraje
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_sociální bydlení
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_třídění KO
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (24. 7. 2017)
29. 01. 2018 Schválený Závěrečný účet obce Trnov za rok 2016
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_veřejné osvětlení
29. 01. 2018 Záměr na prodej stavebních pozemků ZTV Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-04)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.8.2017
29. 01. 2018 Záměr na směnu pozemků v k.ú. Trnov
29. 01. 2018 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 14. 8. 2017
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017_Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017_Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_škodliví ptáci
29. 01. 2018 Volby do Poslanecké eněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 _ Stanovení mnimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 24. 7. 2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_darovací smlouvy, pohledávky
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 18.9.2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - liniová stavba telekomunikačního vedení, k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (16. 10. 2017)
29. 01. 2018 Oznámení o době místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (13.10.2017)
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-05)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.8.2017_příloha č. 1
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Jmenování zapisovatele OVK
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (5.12.2017)
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o místění iniové stavby - telekomunikačního vedení, k.ú. Vojenice
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - Opočno, Mikuláš 2017
29. 01. 2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Vrchy Trnov r. 2018- r. 2021
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 16. 10. 2017
29. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Stanovení min. počtu členů OVK

XML