Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2018 Volby do Zastupitelstva obce - informace o počtu a sídle volebních okrsků
06. 08. 2018 Volby do Zastupitelstva obce - stanovení minimálního počtu členů OVK
26. 07. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (6. 8. 2018)
26. 07. 2018 Rozhodnutí hejtmana KHK o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
26. 07. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu - pouť Porcinkule v Opočně
11. 07. 2018 Závěrečný účet obce Trnov za rok 2017
11. 07. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 18. 6. 2018
26. 06. 2018 Zrušení jednání shromáždění Svazku obcí Dřížná 28.6.2018, č. 2018-03
25. 06. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2018-03)
15. 06. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (28.6.2018)
07. 06. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (18.6.2018)
04. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 2. 5. 2018
30. 05. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2018-02)
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2017
17. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu DSO Vrchy za rok 2017
17. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Trnov za rok 2017
04. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 3. 4. 2018
02. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 3. 4. 2018
02. 05. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné rok 2017
30. 04. 2018 Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
29. 04. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí r. 2018
13. 04. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (23. 4. 2018)
09. 04. 2018 Oznámení svazku obcí Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech
09. 04. 2018 Oznámení svazku obcí Dřížná o povinně zveřejňovaných dokumentech
03. 04. 2018 Schválený rozpočet obce Trnov na rok 2018
27. 03. 2018 Schválený rozpočet obce Trnov na rok 2018
27. 03. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (3. 4. 2018)
14. 03. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (28. 3. 2018)
14. 03. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (26. 3. 2018)
13. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018_DSO Vrchy
13. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 obce Trnov
09. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 obce Trnov
02. 03. 2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2018
02. 03. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2018-01)
23. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
19. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu z důvodu údržby a oprav silnic
16. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018_Svazek obcí Dřížná
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)
08. 02. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přepychy u Opočna - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
08. 02. 2018 Nabídka neponajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
01. 02. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (12.2.2018)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
29. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 01. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu_Houdkovice
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.11.2015

XML