Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období - návrh
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-02)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.2.2017
29. 01. 2018 Dražební vyhláška - opakovaná dražba elektronická - parcely 1115/51, 1117, 1118, k.ú. Houdkovice
29. 01. 2018 Záměr na pronájem nemovitosti: Houdkovice č.p. 74 - objekt občanské vybavenosti
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Leták_Finanční správa - Placení daně z nem. věcí
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (17.3.2017)
29. 01. 2018 Plnění rozpočtu k 31.12.2016_Dobrovolný svazek obcí Vrchy
29. 01. 2018 Rozpočtové provizorium na rok 2017
29. 01. 2018 Rozpočtový výhled obce Trnov r. 2016-2018
29. 01. 2018 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016_Obec Trnov
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017 MŠ Houdkovice
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017 obce Trnov
29. 01. 2018 Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 - Svazek obcí Dřížná
29. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2016
29. 01. 2018 Záměr na prodej pozemků - k. ú. Houdkovice, parc.č.st. 83, parc. č. 1031/18
29. 01. 2018 25/2017 Rozpočet obce Trnov na rok 2017
29. 01. 2018 23/2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnov za rok 2016
29. 01. 2018 22/2017 Oznámení Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 24/2017 Oznámení obce Trnov o schválených dokumentech
29. 01. 2018 Rozpočtový výhled DSO Vrchy r. 2016-2018
29. 01. 2018 20/2017 Svazek obcí Dřížná - Schválený rozpočet 2017
29. 01. 2018 19/2017 Svazek obcí Dřížná - Rozpočtový výhled 2016-2019
29. 01. 2018 18/2017 Oznámení svazku obcí Dřížná
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy r. 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (23. 3. 2017)
29. 01. 2018 Záměr na prodej plynárenského zařízení, 9 RD
29. 01. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - r. 2016
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-03)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu (Voděrady, Záhornice, Trnov, Houdkovice)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 1_Obec Trnov
29. 01. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy, veřejná vyhláška, úsek Voděrady - Uhřínovice
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
29. 01. 2018 Zveřejněná informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
29. 01. 2018 26/2017 Schválený rozpočet MŠ Houdkovice na rok 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (29.6.2017)
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 29. 5. 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (21. 6. 2017)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Irena Cvrkalová, Diana Voborníková, Adam Zídka, Marek Zídka
29. 01. 2018 Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2016
29. 01. 2018 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Dřížná za rok 2016

XML