Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 03. 2018 Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy (28. 3. 2018)
14. 03. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (26. 3. 2018)
13. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018_DSO Vrchy
13. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 obce Trnov
09. 03. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 obce Trnov
02. 03. 2018 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2018
02. 03. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2018-01)
23. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
19. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodné úpravy provozu z důvodu údržby a oprav silnic
16. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018_Svazek obcí Dřížná
13. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018)
08. 02. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přepychy u Opočna - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
08. 02. 2018 Nabídka neponajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
01. 02. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov (12.2.2018)
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
29. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 01. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu_Houdkovice
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.11.2015
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Trnov na rok 2016
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.2.2016
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy na rok 2016
29. 01. 2018 Záměr na prodej pozemku, k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2016
29. 01. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Zádolí u Trnova
29. 01. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Oznámení Ministerstva životního prostředí o vydání opatření obecné povahy
29. 01. 2018 Záměr na směnu pozemků v k.ú. Zádolí
29. 01. 2018 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2015
29. 01. 2018 Závěrečný účet obce Trnov za rok 2015
29. 01. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2015
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2016
29. 01. 2018 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov
29. 01. 2018 Záměr na pronájem pozemků (pacht) v k.ú. Trnov, Houdkovice, Zádolí u Trnova, Záhornice
29. 01. 2018 Tisková zpráva - Finanční správa_Varování před podvodnými SMS zprávami
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

XML