Obec Trnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://www.trnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC TRNOV
Trnov 32
517 33 Trnov

Datová schránka: u9ma6qn
E-mail: obec.trnov@post.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
29. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29. 01. 2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu_Houdkovice
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.11.2015
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Trnov na rok 2016
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.2.2016
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy na rok 2016
29. 01. 2018 Záměr na prodej pozemku, k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2016
29. 01. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Zádolí u Trnova
29. 01. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Záhornice
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Oznámení Ministerstva životního prostředí o vydání opatření obecné povahy
29. 01. 2018 Záměr na směnu pozemků v k.ú. Zádolí
29. 01. 2018 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2015
29. 01. 2018 Závěrečný účet obce Trnov za rok 2015
29. 01. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí Dřížná za rok 2015
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
29. 01. 2018 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Trnov
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2016
29. 01. 2018 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov
29. 01. 2018 Záměr na pronájem pozemků (pacht) v k.ú. Trnov, Houdkovice, Zádolí u Trnova, Záhornice
29. 01. 2018 Tisková zpráva - Finanční správa_Varování před podvodnými SMS zprávami
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
29. 01. 2018 Tisková zpráva - Finanční správa_Daň z nabytí nemovitých věcí od 1. listopadu 2016
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
29. 01. 2018 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
29. 01. 2018 Výzva k podání nabídky - "Územní plán Trnov"
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Trnov
29. 01. 2018 Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Trnov
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu
29. 01. 2018 Tisková zpráva - Finanční správa_Spuštění elektronické evidence tržeb
29. 01. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná"
29. 01. 2018 Volby do zastupitelstev krajů - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období - návrh
29. 01. 2018 Pozvánka na jednání shromáždění "Svazku obcí Dřížná" (2017-02)
29. 01. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.2.2017
29. 01. 2018 Dražební vyhláška - opakovaná dražba elektronická - parcely 1115/51, 1117, 1118, k.ú. Houdkovice
29. 01. 2018 Záměr na pronájem nemovitosti: Houdkovice č.p. 74 - objekt občanské vybavenosti
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Dřížná na rok 2017

XML