Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení č. 15/2015 oprava zřejmých nesprávností, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: MU/04930/2015
16. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
16. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: Opravné rozhodnutí č. 16/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou
16. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Lipník nad Bečvou“
13. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení strážník MP
12. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou - 4 (náhradní) zasedání ze dne 10.03.2015
12. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným
11. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Závěr zjišťovacího řízení „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“
11. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení č. 8/2015, přerušení řízení o odstranění stavby, stavebník: ZEAL s.r.o., stavba: optická síť v Lipníku nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou Jednací číslo: MU/04564/2015/SÚ-UŘLIP1/127
11. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Vyhlášení nálezu č.2-2015Jednací číslo: MU/04860/2015
10. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. „Oznámení veřejného projednání dokumentace a posudku – Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice -Nošovice“Jednací číslo: 14755/ENV/15
06. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - pozice - referent Stavebního úřadu
06. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Rozhodnutí, stavební povolení č. 7/2015, stavebník: SWIETELSKY stavební s.r.o., stavba: Obalovna živičných směsí Lipník n/B, k.ú. Lipník n/BJednací číslo: MU/03771/2015
06. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Ocenění města ve sportu a kultuře za roky 2013 a 2014
06. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, Zahradní 1330, Lipník nad Bečvou
05. 03. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
04. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje části parcely p.č. 1111/1 v k.ú. Podhoří na Moravě
04. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje části parcely p.č. 74/1 v k.ú. Podhoří na Moravě
03. 03. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
02. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Dotační výzva – podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
02. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje části parcely p.č. 1530/5 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou
02. 03. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Pozvánka - informace o konání 4.(náhradního) zasedání ZM-10.3.2015
27. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na zaměstnance - referent živnostenského úřadu – registrace živnostenského podnikání
27. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr propachtování parcely p.č. 1225/1 a části p.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou
27. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou - 3. zasedání ze dne 17. 02. 2015
26. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. „Závěr zjišťovacího řízení – Národní plán povodí Dunaje“Jednací číslo: 7338/ENV/15
26. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Krajský úřad Olomouc – VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhr. hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou, zdrav. Pojišťovnou v oboru vnitřní lékařství pro Přerov – 10.04.2015Jednací číslo: KUOK 20465/2015
25. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou - 6. zasedání ze dne 23. 02. 2015
25. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací dle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“
20. 02. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
20. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Pozvánka - informace o konání 4.zasedání ZM
17. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje domu č.p. 603, ul. 28.října, Lipník nad Bečvou
17. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje domu č.. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou
13. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení – zahájení územního řízení, stavebník: RWE GazNet, s.r.o. zastoupený společností IGEA s.r.o., Na valše, Ostrava, stavba: REKO MS Osek nad Bečvou ,V.Etapa
13. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje území Olomouckého kraje“
12. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. EIA – Zveřejnění posudku k záměru „ Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“
11. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. oznámení zahájení územního řízení, stavebník: RWE GasNet s.r.o., stavba: REKO NTL MS Osek nad Bečvou, VI. etapa
10. 02. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument " Příloha 1POZOR! příl..." již není dostupný.
09. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Pozvánka - informace o konání 3. zasedání ZM Lipník nad Bečvou
09. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 1031, ul. P. Bezruče, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 1031, ul. P. Bezruče, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejná vyhláška návrh změny č.8 územního plánu Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu v domě č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr postoupení pohledávky k bytu č. 4 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr postoupení pohledávky k bytu č. 1 v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje bytové jednotky v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou
06. 02. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje bytové jednotky v domě č.p. 1118, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou

XML