Město Lipník nad Bečvou

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-lipnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou

Datová schránka: 6pxbwa9

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Vyhlášení nálezu č. 8/2015Jednací číslo: MU/21950/2015
10. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Nabídka pozemků k pronájmu – ČR - Státní pozemkový úřad
06. 11. 2015 Dokument "Příloha 1POZOR! přílo..." již není dostupný.
05. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Pozvánka na Valnou hromadu DSO MRL
05. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, ...
05. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení - 8. zasedání Zastupitelstva města Lipník n/B ze dne 03.11.2015
02. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu zábradlí na tribuně stadionu
02. 11. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení o zahájení územního řízení, stavebník:Obc Týn nad Bečvou, stavba: „OBEC TÝN NAD BEČVOU – VODOVOD ZA HŘBITOVEM“, k.ú. Týn nad Bečvou Jednací číslo: MU/20936/2015/ SÚ-UŘLIP1
30. 10. 2015 Dokument "Příloha 1POZOR! přílo..." již není dostupný.
30. 10. 2015 Dokument "Příloha 1POZOR! přílo..." již není dostupný.
29. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Stanovisko k návrhu koncepce „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“Jednací číslo: 71774/ENV/15
26. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Pozvánka na ZM 8 dne 03.11.2015
22. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení RM 16 ze dne 19.10.2015
22. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení – prodej nepotřebného majetku – ČR MO
21. 10. 2015 Dokument "Příloha 1POZOR! přílo..." již není dostupný.
20. 10. 2015 Dokument "Příloha 1POZOR! přílo..." již není dostupný.
20. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Územní rozhodnutí – optické vedení – Lipník nad Bečvou ( ZENIT-servis s.r.o.)Jednací číslo: MU/19699/2015/ SÚ-UŘLIP2
16. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení na prodej majetku státu (VLS ČR)
15. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Koncept „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 - 2025“
15. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovních míst ředitelů – Domova pro seniory Javorník, Centra Dominika KokoryJednací číslo: KUOK 90473/2015
15. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Koncept „Národní plán povodí Dunaje“ včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
14. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Rozhodnutí č. 1/2015 o zařazení pozemní komunikaceJednací číslo: MU/19720/2015/SÚ-SH
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Usnesení RM 15 ze dne 05.10.2015
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu části parcely p. č. 3657 v k. ú. Loučka
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Vyhlášení nálezu č. 7/2015Jednací číslo: MU/19511/2015
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu zábradlí na tribuně stadionu
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr propachtování parcely p. č. 1242/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
09. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr výpůjčky parcel p. č. 2604/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou a p .č. 3739 v k. ú. Loučka
05. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Zpráva o uplatňování územního plánu Lipník nad BečvouJednací číslo: MU/19277/2015/RR/ÚP/4607
05. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy „RD v ul. Nad Seminárkou“Jednací číslo: MU/19137/2015/SÚ-UŘLIP2
01. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr změnit smlouvu o budoucí kupní smlouvě (průmyslová zóna)
01. 10. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje parcely p. č. 4081 v k. ú. Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu č. 1, 28. října 36, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje b.j. č. 2 v domě č.p. 959, ul. Mánesova, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu NP - garáže v domě č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Koncept „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu č. 1, náměstí T.G. Masaryka 90, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Horní Nětčice
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Jezernice
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Osek nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Radotín
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Týn nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu bytu č. 7, M.J. Husa 965, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, náměstí T.G. Masaryka 13, Lipník nad Bečvou
30. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků - Obec Hlinsko
24. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změna č.8 územního plánu Lipník nad BečvouJednací číslo: MU/18618/2015/RR/ÚP/1971
24. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje parcely p. č. 3651 v k. ú. Loučka
24. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Záměr prodeje parcel p. č. 2825/1 a p. č. 2825/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou
24. 09. 2015 Příloha 1POZOR! příloha se otevírá do nového okna. Výběrové řízení – zubní lékařství pro oblast Lipník nad BečvouJednací číslo: KUOK 85749/2015

XML