Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za odpadové hospodářství
24. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
21. 05. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka na úseku přestupků
19. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rajnochovice (Tesák - Troják)
19. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adrese a nemovitostí
18. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
18. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela a stavba v k.ú. Rajnochovice
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela č.505/4 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela č.505/5 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška -předmětem aukce je pozemková parcela č. 505/2 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
16. 05. 2022 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
12. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rusava
11. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
11. 05. 2022 Zveřejnění záměru - směnit část městského pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
11. 05. 2022 Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období 2017-2022
10. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
10. 05. 2022 Zveřejnění záměru - směnit část městského pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
06. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
06. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rajnochovice - lokalita Rosošné
05. 05. 2022 Dokument "Odročení usnesení o e..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - účetní
05. 05. 2022 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu v k.ú. Chvalčov
05. 05. 2022 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu v k.ú. Podhradní Lhota
04. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
04. 05. 2022 Volby do zastupitelstev obcí - volební období 2022-2026
03. 05. 2022 Volby do zastupitelstev obcí - volební období 2022-2026
02. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č.8-10/2022
28. 04. 2022 Zveřejnění záměru - pronajmout městský pozemek v k.ú. Rychlov
28. 04. 2022 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
28. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen vodné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
27. 04. 2022 Vyhlášení záměru - bezúplatný převod nemovitých věcí
27. 04. 2022 Zveřejnění záměru - dát do výpůjčky část pozemku v k.ú. Bílavsko
26. 04. 2022 Dotace na podporu sociálních služeb 2022
26. 04. 2022 Granty 2022
26. 04. 2022 Zápis z jednání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem
26. 04. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení dopravně správního
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Prusinovice - Hlinsko pod Hostýnem
25. 04. 2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
25. 04. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
25. 04. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení dopravně správního
22. 04. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení dopravně správního
22. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka oddělení dopravně správního
22. 04. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Loukov
21. 04. 2022 Stanovení přechodné úpravy prvozu v k.ú. Loukov
21. 04. 2022 Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu v lokalitě Chvalčov Na Valaškách
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška - výzva občanům

XML